Các đề cử mới nhất

27/6/1988
109
Hà Nội
Câu lạc bộ/đội/nhóm
21/11/2013
15
Câu lạc bộ/đội/nhóm
30/03/2008
1000
Trên cả nước
Câu lạc bộ/đội/nhóm
8/2010
41
Các huyện khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội; các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng biên giới, hải đảo trên cả nước
Câu lạc bộ/đội/nhóm
25/11/2005
1500
Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Câu lạc bộ/đội/nhóm
24/01/2004
500
Thành phố Hà Nội
Câu lạc bộ/đội/nhóm
23/08/2012
400
Câu lạc bộ/đội/nhóm
115/10/2015
Tỉnh Sơn La
Câu lạc bộ/đội/nhóm
05/10/2012
Tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận
Câu lạc bộ/đội/nhóm
8/9/2012
500
Thành phố Đà Nẵng , tỉnh Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây nguyên
7/5/2012
4049
Các Cảng Hàng không trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam
1969
6230
Thái Bình và một số tỉnh miền núi phía Bắc

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.