Contact

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA

TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA (VVC)

64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại liên lạc: 04.62631878, Fax: 04.62621885;

Email: gttnqg@gmail.com.

Website: http://giaithuongtinhnguyen.vn ;

Email: Gttnqg@gmail.com Hotline: 0914357764

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.