Các đề cử mới nhất

26/3
9000
Đà Nẵng và các tỉnh lân cận
4/4/1994
6545
Thành phố Đà Nẵng
25/07/2014
28
Vùng Dự án khu KTQP Mường Lát – Thanh Hóa
04/01/1990
tỉnh Thanh Hóa
Câu lạc bộ/đội/nhóm
25/6/2014
50
: Thành phố Hà Nội. Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
26/03
16
Toàn quân, toàn quốc
Câu lạc bộ/đội/nhóm
21/09/2013
25
tỉnh Gia Lai
01/1/1991
Lào Cai
Câu lạc bộ/đội/nhóm
19/06/2011
50
Thành phố Hà Nội
Câu lạc bộ/đội/nhóm
27/2/2015
80
Huyện Phú Thiện

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.