C25- Vũ Đình Lượng

Ảnh đại diện: 
Họ và tên: 
Vũ Đình Lượng
Giới tính: 
Nam
Ngày sinh: 
14/10/1983
Nơi sinh: 
Xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: 
Kinh
Tôn giáo: 
Không
Quốc tịch: 
Việt Nam
Chỗ ở hiện nay: 
Xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Nơi công tác hiện nay: 
Đại học Y Dược Thái Bình
Vị trí/Chức vụ: 
Giảng viên Bộ môn Gây mê hồi sức

Dự án/hoạt động (tiêu biểu nhất) đang tham gia

I. TÓM TẮT VỀ CÁ NHÂN

Đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, tôi tự ý thức rằng việc phấn đấu học tập và rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác- Lênin là một điều luôn đồng hành trong suốt quá trình công tác. Đường lối của Đảng là kim chỉ nam giúp tôi định hướng trong từng suy nghĩ và việc làm. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng với toàn dân, toàn quốc. Tôi luôn cố gắng giữ vững bản lĩnh chính trị trước những biểu hiện sai trái về tư tưởng và hành động, luôn đề ra cho bản thân mình hướng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng Tổ quốc đi lên xã hội chủ nghĩa. Sinh hoạt trong Chi bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Y Dược Thái Bình, tôi luôn hoàn thành xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.Từ tháng 5 - 8 năm 2013, tôi tham gia lớp học Chuyên viên K25 quản lý nhà nước tại trường Chính trị tỉnh Thái Bình.  Năm 2013 - 2015, tôi tiếp tục tham gia học lớp CTCTHC K47Avà đã tốt nghiệp nhận văn bằng Trung cấp chính trị hành chính.

Là một cán bộ giáng dạy trong giảng đường trường Đại học Y Dược Thái Bình, tôi ý thức được vai trò và nhiệm vụ bản thân mình. Tôi luôn cố gắng trong công tác đổi mới giảng dậy giúp sinh viên nhanh tiếp thu kiến thức về y học. Đồng thời đạo đức nghề nghiệp, nhất là ngành Y là điều quan trọng.  Những cử chỉ của cán bộ y tế, những thầy cô giảng dậy sẽ là những tấm gương sáng giúp sinh viên học tập và phấn đấu khi ra trường. “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” lời dậy sâu sắc đầy ý nghĩa mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ y tế. Tôi luôn cố gắng trong công tác khám, chữa bệnh trong bệnh viên nhà trường. Trong suy nghĩ và hành động, tôi luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái, tinh thần nhân đạo cao cả với mục tiêu chữa trị cho người bệnh sớm bình phục.


II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

  • Phát huy thế mạnh sẵn có, gắn với mục tiêu đào tạo của nhà trường là hướng tới cộng đồng, tôi đã tham mưu cùng Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đã kết hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình, Tỉnh đoàn Thái Bình, các huyện Đoàn và các lãnh đạo các địa phương tổ chức đưa sinh viên và các bác sỹ trẻ tình nguyện đến khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân các vùng sâu, vùng xa của tỉnh, các gia đình chính sách, người già neo đơn.Đoàn Thanh niên Trường kết hợp Công đoàn nhà trường, Bệnh viện Trường tổ chức buổi khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Đông Trung, huyện Tiền Hải vào ngày 26/10/2014 cho 100 đối tượng và đã trao tặng 05 phần quà có ý nghĩa cho những gia đình chính sách và có công với Cách mạng.
  • Thực hiện công văn hướng dẫn Bộ Y Tế về việc tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tôi đã tham mưu Đảng ủy - Ban Giam hiệu Trường, cùng Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tổ chức đoàn khám chữa bệnh tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang diễn ra vào ngày 27/11/2014 - 30/11/2014 cho 1075 đối tượng là đồng bào, bà con hai xã nghèo, khó khăn: xã Long Sơn và Dương Hưu huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Cũng trong thời gian công tác, đoàn đã tặng 20 xuất quà cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại hai xã trên. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường nhiệt tình tham gia ủng hộ, góp phần vào thành công của đoàn khám chữa bệnh. 

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN NĂM 2016

  • Tôi tham gia tổ chức các nhóm hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng cấp phát thuốc miễn phí năm 2016, các hoạt động tình nguyện vì môi trường, tổ chức chuỗi các hoạt động phong trào Hiến máu nhân đạo, các phong trào Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường 2016, phong trào tình nguyện chăm sóc giúp đỡ các bệnh nhân tại viện Phong và da liễu Vân Môn, trung tâm bảo trợ tỉnh Thái Bình.  Được nhận giải thưởng là sự động viên lớn lao và nguồn khích lệ tinh thần vô giá để tôi tiếp tục cống hiến sức trẻ và năng lực của mình trong các hoạt động tình nguyện.

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

  • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm chương trình Tiếp sức mùa thi” của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Quyết định số 213-QĐ/TWHSV ngày 12 tháng 8 năm 2016)
  • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015” của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam       - Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015” của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
  • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2009 - 2010” của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Quyết định số 56 QĐ/TƯHSV ngày 03 tháng 12 năm 2010).
  • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2006 - 2007” của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Quyết định số 38 QĐ/TƯHSV ngày 20 tháng 07 năm 2007).
  • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2005 - 2006” của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Quyết định số 440 QĐ/TƯĐTN ngày 11 tháng 07 năm 2006).
  • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2004 - 2005” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Quyết định số 373 QĐ/TƯĐTN ngày 15 tháng 07 năm 2005).

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.