T16 - Đội Tri thức trẻ tình nguyện

Ảnh đại diện: 
Tên tổ chức: 
Đội Tri thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 327, Quân khu 3
Ngày thành lập: 
30/9/2010
Địa chỉ: 
Phố Thống Nhất, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Fax: 
0333876583
Điện thoại: 
0333876586
Người đại diện: 
Đỗ Văn Ngọc
Số thành viên: 
45
Loại hình tổ chức: 
Câu lạc bộ/đội/nhóm
Lĩnh vực hoạt động: 
Tham gia xây dựng kinh tế, xã hội các xã vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn chiến lược biên giới.
Địa bàn hoạt động: 
huyện Tiên Yên, huyện Bình Liêu, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh


I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Thực hiện dự án 174 của Chính phủ “Tăng cường tri thức trẻ tình nguyện” đến công tác tại các khu KT-QP giai đoạn 2010 – 2020, được thực hiện 2 năm một đợt. Đội Tri thức trẻ tình nguyện đoàn KT- QP 327 được thành lập năm 2010, có 5 phân đội công tác tại các địa bàn biên giới huyện Bình Liêu, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã tổ chức được 4 đợt (đợt 1 từ năm 2010 - 2012, đợt 2 từ 2012 - 2014, đợt 3 từ 2014 - 2016, đợt 4 từ năm 2016 - 2018). Đội có 3 người quản lý do đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Làm đội trưởng

Dự án/hoạt động (tiêu biểu nhất) đang tham gia

II. BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 2016

1. Tham gia các hoạt động góp phần phát triển Kinh tế xã hội của địa phương trong từng vùng dự án:

Các phân đội TTTTN của 5 lâm trường phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương tổ chức Khảo sát tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong vùng dự án của Đoàn KT-QP 327 giai đoạn 2014 - 2016, lập hồ sơ địa bàn, quy hoạch, định hướng cơ cấu sản xuất, ngành nghề cho nhân dân trên địa bàn 37/114 thôn bản giáp biên giới, triển khai 06 dự án giảm nghèo năm 2014 và 2015 với các mô hình như; đa dạng vật nuôi, cây trồng cho 305 hộ gia đình trong vùng dự án; Đội viên TTTTN là lực lượng chủ yếu tư vấn khoa học kỹ thuật tham gia triển khai thực hiện dự án, tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho hơn 1.000 lượt người dân và thanh niên địa phương chuyển dịch cơ cấu cây trồng; như hướng dẫn nhân dân trồng lúa nước, chăm sóc vườn Cam đường, kết hợp hướng dẫn 20 hộ gia đình xây dựng mô hình kinh tế điểm VACN, VACRN (Vườn, Áo, Chuồng, Nhà và Vườn, Ao, Chuồng, Rừng, Nhà). Các đội viên TTTTN đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn bị chuồng trại, con giống, cách trồng, chăn nuôi, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, định kỳ kiểm tra sự phát triển, tư vấn đầu ra cho sản phẩm. tích cực tham gia giúp chính quyền địa phương quy hoạch đất đai, thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trong khu KT-QP.           

Trên cơ sở 19 tiêu chí và 11 nội dung của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tiễn của các địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân; Chỉ huy Đoàn đã tham dự Hội nghị của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, thông qua Hội nghị đề xuất và xác định phối hợp với địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến năm 2015 và những năm tiếp theo gồm 05 nội dung chủ yếu: Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn; Tham gia phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; Tham gia phát triển văn hoá, xã hội, môi trường;

 Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh;giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

 Đã phối hợp với địa phương vận động nhân dân hiến đất, và xây dựng kè, đổ 60 m đường bê tông vào nhà văn hóa thôn Tân, vệ sinh 4 điểm bầu cử, làm 600 đường vào nhà cho một hộ dân xã Yên Than tổng số 210 công; đổ và trồng cỏ chống trôi đất 02 km nề đường liên thôn bản, kè 4 điểm sạt nở với 40 khối đá; khám cấp thuốc miễn phí cho 10 gia đình chính sách trị giá 2.5  triệu đồng, tổ chức một đêm lửa trại với đoaàn thanh niên, phụ nữ và nhân dân địa phương. Đổ 1.830m nề đường, kè 12m đường sạt nở với khối lượng 200m3 cát đá, khám và cấp thuốc miễn phí cho 45 người dân trị giá 3 triệu đồng, tổng số 150 ngày công. Xây tặng 01 cổng bản văn hóa cho thôn Phềnh Hồ trị giá 35 triệu đồng; nạo vét 800 m mương dẫn nước, san gạt đắp 650m nề đường, giúp 01 hộ dân chát tường, quét vôi nhà, quy hoạch, trồng một vườn rau làm mẫu hướng dẫn cho nhân dân học tập, hướng dẫn 18 hộ dân vệ sinh xếp đặt nơi ăn ở: tổng số 150 ngày công. Vận chuyển trên 115 m3 đá để đắp 100m đập nước; nạo vét 7 km mương máng, vận chuyển 50m3 đá cát cấp phối, cùng với doanh nghiệp hỗ trợ 8 tấn xi măng trị giá 30 triệu đồng; đổ 60 m đường bê tông điểm trường mẫu giáo, tặng quà cho 05 gia đình chính sách và hộ nghèo trị giá 1.500.000 đồng; khán cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 10 gia đình chính sách trong vùng dự án trị giá 2,5 triệu đồng.  Đổ 300 m2 sân, xây cổng, quyết vôi khu chợ, dọn vệ sinh 2km liên thôn bản; Phối hợp với Đoàn thành niên, Phụ nữ xã Hải Sơn/TP Móng Cái tổ chức một đêm văn hóa, văn nghệ và đốt lửa trại tạo nên mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân địa phương.

2. Tham gia các hoạt động Văn hoá, giáo dục:

Cùng với các hoạt động giúp dân giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội, các phân đội TTTTN thường xuyên duy trì và tổ chức cho các đội viên xuống các thôn khe bản tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, Quy chế đường biên giới, không vượt biên trái phép, không buôn bán vận chuyển và sử dụng các mặt hàng Nhà Nước cấm cho thanh thiếu niên và Nhân dân trong vùng dự án; đặc biệt đã hướng dẫn và tuyên truyền cho nhân dân về luật bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức đi bầu cử đạt kết quả cao.Vận động và hướng dẫn hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số cách bố trí, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt gia đình, ăn ở hợp vệ sinh, hướng dẫn nhân dân bảo quản, quản lý, khai thác và sử dụng nhà văn hóa thôn,bản đúng mục đích đạt kết quả tốt. cùng với đơn vị mua cấp 150 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân xã Bắc Sơn, Hải Sơn/Thành Phố Móng Cái treo trong những ngày lễ tết, tham gia vận động di chuyển 07 chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở, khơi thông cống rãnh thoát nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, xoá bỏ mọi thói quen, phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép. Mở lớp học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Đội ngũ TTTTN, sỹ quan, QNCN hiện đang công tác trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số việc nghe, nói tiếng dân tộc còn hạn chế bất cập. Trong những năm qua cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động tham gia các lớp học tiếng dân tộc trên địa bàn như; tiếng Hoa (Trung Quốc), tiếng dao Thanh y, dao Thanh phán, tiếng Tày...,do địa phương tổ chức. Lực lượng TTTTN làm công tác trong vùng đồng bào dân tộc là những người cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân các dân tộc trên khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời phối hợp với trường Mầm non Phật Chỉ, xã Đồng Văn, điểm trường Trình Tường xã Hoành Mô huyện Bình Liêu và điểm trường khu 9 phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái, tham gia giảng dạy cho trẻ em độ tuổi Mầm non, dạy kèm các em học sinh trong các ngày nghỉ và nhất là các cháu nhà cách xa trường để nâng cao kiến thức trong học tập = 21 buổi với 38 lượt cháu; cùng với các thầy cô giáo và các ban ngành đoàn thể địa phương xuống các thôn, khe, bản vùng sâu, vùng xa vận động 56 em bỏ học và các em đến độ tuổi đi học đến trường nhất là sau nghỉ Tết Nguyên đán. Ngoài ra lực lượng TTTTN còn nhận đỡ đầu 03 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trợ cấp mỗi tháng 15 kg gạo/em và một số đồ dùng học tập. Tặng quà 17 điểm trường học nhân dịp tổng kết năm học và tết thiếu nhi 1/6 trị giá 10.900.000đ.

3. Tham gia các hoạt động chính sách xã hội tại địa phương:

Phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia các phong trào, các cuộc vận động, phát triển KT-XH, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, ổn định đời sống nhân dân ở địa phương. Thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động quyên góp ủng hộ các quỹ phúc lợi của các tổ chức chính trị xã hội; tham gia đóng góp xây dựng các quỹ phúc lợi trên 238 triệu đồng. Tham gia phối hợp cùng với cán bộ bệnh xá quân dân y của các đơn vị tư vấn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh cho 3.128 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí cho 578 đối tượng chính sách, chăm sóc sức khỏe cho 535 lượt bà mẹ và trẻ em;  kết hợp cùng đơn vị mở 4 lớp tập huấn cho 106 y tá thôn bản trong vùng dự án. Tổ chức 22 buổi tuyên truyền kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, mất cân đối về giới tính, các biện pháp phòng tránh thai có hiệu quả, không sinh con thứ 3 để nuôi dạy con tốt, tham gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, suy dinh dưỡng cho 427 lượt trẻ em, tuyên tryền cho Nhân dân việc sử dụng muối Iốt phòng chống bệnh bướu cổ tại gia định. Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương trong vùng dự án tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, nô đề, cờ bạc, tảo hôn, lây nhiễm HIV/AIDS, cho trên 1 nghìn lượt người nhất là các đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn. Chấp hành tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; Lực lượng TTTTN thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc trong vùng dự án.Trong công tác chính sách xã hội “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ 27/7, lực lượng  TTTTN đã phối hợp cùng đơn vị tổ chức sửa chữa, phát quang dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Minh, cùng với lực lượng sỹ quan, QNCN và nhân dân viếng nghĩa trang liệt sỹ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, tham gia tặng quà cho 260 đối tượng gia đình chính sách và người nghèo, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, già làng, trưởng bản, người nhiễm chất đốc Da cam Dioxin và 181 đầu mối ban ngành đoàn thể địa phương, 64 gia đình quân nhân, con liệt sỹ, quân nhân mặc bệnh hiểm nghèo. Phân đội TTTTN Lâm trường 42 đã cùng với cán bô, nhân dân xã Bắc sơn xây dựng 01 cổng trào văn hóa tại thôn Phình Hồ. Các hoạt động trên được cấp uỷ, chính quyền nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

4.  Tham gia đẩy mạnh xây dựng đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên. 

Lực lượng TTTTN cùng đơn vị, phối hợp với tổ chức đoàn địa phương triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên như: Tham gia các hội trại truyền thống, diễn đàn thanh niên, trao đổi tọa đàm với tuổi trẻ với Huyện đoàn Bình Liêu, Hải Hà, TP Móng Cái về kinh nghiệm hoạt động công tác đoàn, kinh nghiệm làm kinh tế giỏi = 4 buổi cho 1.232 lượt người, giao lưu văn nghệ = 12 buổi, giao hữu 14 lượt thể thao vui xuân, đón tết, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3…Đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên các trường trong vùng dự án tổ chức 3 buổi cho 1.435 lượt học sinh tham gia nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tổ chức tham gia cùng đơn vị tặng đồ dùng học tập cho 17 điểm trường nhân dịp tổng kết năm học, đặc biệt Lâm trường 155 luôn duy trì và tổ chức uống “ Sữa học đường” cho 11 cháu điểm trường Mầm non bản Phật Chỉ, xã Đồng Văn.

Cùng với các hoạt động giúp dân giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội, các đơn vị duy trì và tổ chức 89 lượt tổ, đội công tác làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, Quy chế đường biên giới, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, sinh đẻ có kế hoạch; và chương trình xây dựng nông thôn mới nhất là dịp bầu cử Quốc hội khoá 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Bình Liêu, thành phố Móng Cái duy trì lớp mẫu giáo tại bản Phật Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu và khu 9 phường Hải Hoà, TP Móng Cái, các đội viên TTTTN tham gia quản lý, hỗ trợ kiến thức, nâng cao chất lượng nuôi dạy các cháu mẫu giáo; các phân đội TTTTN kết hợp với các thầy, cô giáo, các ban ngành đoàn thể địa phương xuống các thôn, khe, bản vùng sâu, vùng xa vận động 85 em bỏ học và các em đến độ tuổi đi học đến trường, tổ chức dạy kèm, luyện viết chữ đẹp cho 315 em, xoá mù chữ và phổ cập giáo dục 02 lớp/21 học viên.

5. TTTTN tích cực tham gia xây dựng đơn vị và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung xây dựng khu KTQP nói riêng. Đặc biệt đối với Đoàn KTQP 327 các Lâm trường đóng quân phân tán, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn dọc tuyến biên giới, nên việc xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và sẵn sàng đối phó với các tình huống khác nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

Xác định rõ vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của cơ sở chính trị địa phương. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt lực lượng TTTTN tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở theo phương hướng, nội dung Nghị quyết TW 5(khóa IX), tập trung xây dựng các chương trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị cơ sở với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đứng chân. Thông qua các hoạt động đã tham mưu giúp địa phương đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành các chi bộ, đảng bộ và chính quyền cơ sở, làm cho các tổ chức đảng, chính quyền các cấp thực sự là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống tổ chức chính trị cơ sở địa phương, bằng các hình thức kết nghĩa, phối hợp hoạt động đã giúp nâng cao năng lực hoạt động, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

- Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Bằng khen Tỉnh đoàn Quảng Ninh

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.