T20 - Đội trí thức trẻ tình nguyện – Đoàn KTQP 5 – Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Tên tổ chức: 
Đội trí thức trẻ tình nguyện – Đoàn KTQP 5 – Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa
Ngày thành lập: 
25/07/2014
Địa chỉ: 
Tén Tằn, Mường Lát, Thanh Hóa
Người đại diện: 
Hoàng Văn Cường
Số thành viên: 
28
Lĩnh vực hoạt động: 
Kinh tế quốc phòng
Địa bàn hoạt động: 
Vùng Dự án khu KTQP Mường Lát – Thanh Hóa


I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Dự án/hoạt động (tiêu biểu nhất) đang tham gia

II. BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 2016

Tên hoạt động

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Địa điểm

Chi tiết hoạt động (tối đa 200 từ cho mỗi hoạt động)

SDG tương ứng

1. Công tác phát triển kinh tế xã hội.    

2010

2020

Khu KTQP Mường Lát – Thanh Hóa

Phối hợp với lực lượng Khuyến nông – Khuyến Lâm của địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, tiêm phòng, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho thanh niên và nông dân, giới thiệu, lập các điểm mô hình trình diễn kỹ thuật mới  cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ

 

2. Tham gia phát triển các vấn đề về văn hóa, giáo dục.

nt

nt

nt

 Phối hợp cùng với cấp uỷ chính quyền địa phương chức tốt các đợt tuyên truyền cho nhân dân về chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động và tuyên truyền nhân dân xây dựng nếp sống văn hoá, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Phối hợp cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền 5 xã vùng dự án, điều tra trình độ văn hoá của nhân dân, khảo sát toàn bộ số lượng người mù chữ và tái mù chữ trên địa bàn, mở lớp xóa mù cho nhân dân, năm 2015 mở được 2 lớp với 96 học viên

 

3. Tham gia các hoạt động chính sách xã hội ở địa phương.

nt

nt

nt

Phối hợp với các Trạm y tế của các xã chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, kế hoạch hoá gia đình, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường thôn bản, cùng với đơn vị tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn trị giá hàng chục triệu đồng

 

4. Công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên.

nt

nt

nt

Phối hợp với các tổ chức Đoàn xã, tổ chức Đoàn các bản triển khai chương trình hoạt động Đoàn thanh niên. Tham gia các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn nhân kỷ niệm các ngày lễ  xây dựng mối đoàn kết giữa TTTTN với các tổ chức quần chúng, phối hợp tổ chức đón nhận danh hiệu bản văn hóa và bản đạt chuẩn nông thôn mới tai các bản

 

5. Tham gia xây dựng đơn vị và và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

 

nt

nt

nt

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố và duy trì sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể xã hội như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần cùng các tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương thực hiện tốt các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu niên và nhân dân trong vùng dự án.

 


III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.