T47 - Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4

Tên tổ chức: 
Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4
Ngày thành lập: 
6/1978
Địa chỉ: 
Số 07, Quốc lộ 52, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Fax: 
0838961191
Điện thoại: 
08.22180803
Người đại diện: 
Nguyễn Xuân Phương
Số thành viên: 
553
Lĩnh vực hoạt động: 
Công tác thanh niên, công tác cộng đồng
Địa bàn hoạt động: 
19 tỉnh, thành phía Nam, Việt Nam (theo địa bàn, phạm vi quản lý hệ thống lưới điện cao thế từ 220kV – 500kV của Công ty Truyền tải điện 4)


I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Cơ câu tổ chức, nhân sự và quản lý

Đoàn Thanh niên Công ty Truy ền tải điện 4 (PTC4) là Đoàn cơ sở, trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), hiện có 10 Chi đoàn trực thuộc với 37 Phân đoàn. Tổng số đoàn viên là 553 đồng chí, phân bố rộng khắp trên các tỉnh, thành phía Nam theo địa bàn quản lý vận hành hệ thống lưới điện cao thế của Công ty, trong đó có 521 đoàn viên nam (tỷ lệ 94,2%), 35 đoàn viên nữ (tỷ lệ 5,8%), có 34 đồng chí đảng viên đang tham gia sinh hoạt đồng (tỷ lệ 6,15%). Số thanh niên ngoài đoàn là 11 đồng chí.

Sự đóng góp cho quá trình phát triển 

- Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân về an toàn điện, bảo vệ tín mạng, tài sản cho mình, người thân; góp phần bảo vệ an toàn cho cơ sở hạ tầng hệ thống lưới điện cao thế quốc gia, truyền tải điện an toàn, liên tục, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng các tỉnh, thành phía Nam. 

- Các hoạt động an sinh xã hội, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thắp sáng đường quê”, góp phần tuyên dương các nhân tố tích cực, có tác động cổ vũ cho phong trào vượt khó học tập của học sinh; tham gia tích cực bảo vệ hệ thống lưới điện cao thế quốc gia; góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội cho người dân ở các vùng xa.

- Các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao chất lượng, dịch vụ truyền tải điện (trách nhiệm trong sản xuất). Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới việc xây dựng thái độ sống tích cực, trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên.

Triển vọng

Mục tiêu, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 luôn bám sát mục đích, định hướng, quy định của Đoàn Thanh niên cấp trên, sáng tạo, chủ động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ kế ho ạch, đặc điểm tình hình của Công ty Truyền tải điện 4 hàng năm, giai đoạn và các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ.

Do đó, các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng gắn với các hoạt động phát huy hiệu quả công tác đảm bảo quản lý, vận hành an toàn, liên tục hệ thống l ưới điện truyền tải điện quốc gia trên địa bàn 19 tỉnh, thành phía Nam sẽ luôn được Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục duy trì, nâng chất, mở r ộng quy mô nhằm mang lại những thay đổi rõ rệt trong cộng đồng về an toàn điện, bảo vệ tín mạng, tài sản của ng ười dân, Nhà nước; góp ph ần xây dựng đời sống nhân dân, nhất là các cộng đồng vùng sâu, vùng xa, ngày một tốt hơn.

Thông qua các hoạt động này và nh ững hoạt động mang tính giáo dục khác của tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng thái độ sống tích cực, trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên.

Các mô hình và sáng kiến tình nguyện

Chương trình an sinh xã hội, “Chung tây xây dựng nông thôn mớ i”, “Th ắp sáng đường quê” kết h ợp và phát huy hiệu quả chương trình tuyên truyền bảo vệ hệ thống lướ i điện truyền tải điện cao thế huyết mạch của đất nướ c. Mô hình này đã, đang và sẽ được Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải đ iện 4 thực hiện trên khắp các tỉnh, thành nơi có hệ th ống lưới đ iện cao thế đi qua, vừa th ực hiện tốt các mụ c tiêu vì cộng đồng và góp phần thực hiện tốt nhiệ m vụ quản lý, vận hành an toàn, liên tục hệ thống lưới đ iện cao thế, cung cấp điện cho phát triể n kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân trên 19 tỉnh, thành phía Nam.

Dự án nổi bật trong năm 2016

- Chương trình tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an sinh xã hội từ ngày 24 – 28/4/2016, quy mô cấp Quận, Huyện tại 05 địa điểm thuộc phạm vi quản lý của Công ty (quận Ô Môn, TP Cần Thơ, phối hợp với Quận Đoàn Ô Môn; huyện Xuân Lộc, Đồng Nai; phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Bình Dương; xã Tân Hội và xã Long Khánh, TX Cai Lậy, Tiền Giang). Tổng giá trị thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng.

- Các hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”: (1) Phối hợp Quận

Đoàn Ô Môn tổ chức “Thắp sáng đường quê” (gần 03km) tại phường Trường Lạc vào ngày 27/4/2016; (2) Phối hợp cùng Huyện Đoàn Bù Đăng, Bình Phước và UBND xã Nghĩa Trung thực hiện công tình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Nghĩa Trung vào ngày 24/9/2016.

Dự án/hoạt động (tiêu biểu nhất) đang tham gia

II. BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 2016

Hoạt động

- Tổ chức chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã cống hiến, hi sinh vì sự độc lập, tự do của Tổ quốc. Các hoạt động bao gồm phối hợp với Quận Đoàn Ô Môn (TP Cần Thơ) tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ”; tổ chức “Lễ thắp hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ” tại Củ Chi, Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), Bình Dương, Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu), thị xã Cai Lậy (Tiền Giang); tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách.

- Thực hiện “Chương trình tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an sinh xã hội” quy mô cấp Quận, Huyện tại 05 địa điểm thuộc phạm vi quản lý của Công ty (quận Ô Môn, TP Cần Thơ; huyện Xuân Lộc, Đồng Nai; phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Bình Dương; xã Tân Hội và xã Long Khánh, TX Cai Lậy, Tiền Giang). Tại mỗi điểm, tổ chức tuyên truyền lưu động (huy động hơn 80 xe máy, 08 xe chuyên dụng với cờ phướn, băng rôn cổ động), tổ chức tuyên truyền tập trung (sân khấu hóa, đố vui có thưởng) thu hút hơn 800 lượt bà con tham gia; phát 2.500 tờ rơi,1.500 cuốn tập tuyên truyền, tặng 250 phần quà.

- Các hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”: (1) Phối hợp Quận

Đoàn Ô Môn tổ chức “Thắp sáng đường quê” (gần 03km) tại phường Trường Lạc; (2) Phối hợp cùng Huyện Đoàn Bù Đăng, Bình Phước và UBND xã Nghĩa Trung thực hiện công tình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Nghĩa Trung.

- Thực hiện 16 công trình thanh niên, phần việc thanh niên và các hoạt động tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn cấp Chi đoàn, góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo lưới điện cao thế truyền tải an toàn, liên tục, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của các tỉnh, thành phía Nam. Một số công trình thanh niên tiêu biểu như “Tham gia giám sát, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quản lý vận hành trong dự án TCCS Trạm Cao Lãnh”; “Tham gia giám sát, nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình thay MBA AT1-900MVA hiệu JST bằng MBA 900MVA - 500kV hiệu Toshibatại Trạm 500kV Phú Lâm”; “Kết nối mạng WAN cho Truyền tải điện miền Tây 3”; “Thay hệ thống rơle bảo vệ so lệch thanh cái 220kV Trạm 220kV Thủ Đức”...

- Trong phong trào “Sáng tạo trẻ”, có 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong đoàn viên thanh niên được công nhận và áp dụng. Trong đó có nhi ều sáng kiế n có giá tr ị thực tiễn cao như “Xây dựng chương trình mô phỏng Hệ thống điề u khiển tích hợp trạm biến áp theo công nghệ ATS trong công tác đào tại kỹ sư t ập sự bước 2, 3 và điều hành viên mới chuyển công tác đến Trạm Tân Định, Tây Ninh, M ỹ Phước, Bình Long”; “Khắc phục mạch liên động các MC 22kV 434, 435, 445 tại Trạm 220kV Thuận An”; “Sử dụng ph ần mềm truy xuất dữ liệu công tơ từ xa Meter Data Management-EVNCPC lấy thông s ố vận hành phục vụ công tác theo dõi và giám sát thông số hàng giờ so sánh với thông số hệ thống điều khiển ATS”...

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các đoàn viên thanh niên tại các Trạm, Đội xa; các đoàn viên thanh niên tình nguyện điều chuyển công tác đến các vùng xa; tổ chức các lớp b ồi huấn kiến thức cho điều hành viên là đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao tay nghề cho đoàn viên thanh niên trẻ.

Tên hoạt

động

Ngày bắt

đầu

Ngày kết

thúc

Địa điểm

Chi tiết hoạt động

Chương trình tuyền truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an sinh xã hội

24/4/2016

28/4/2016

Quận Ô Môn, TP Cần Thơ; Huyện Xuân Lộc Đồng Nai; Phường

Uyên Hưng, TX Tân

Uyên, Bình Dương;

Xã Tân Hội và xã

Long Khánh, TX Cai

Lậy, Tiền Giang

Tại mỗi điểm tổ chức tuyên truyền, phát thanh lưu động (huy động hơ n 80 xe máy của đoàn viên thanh niên, 08 xe chuyên d ụng với cờ phướn, băng rôn cổ động); tổ chức tuyên truyền tập trung có cải tiến hình thức tuyên truyền (có sân khấu hóa, đố vui có thưởng) thu hút hơn 800 lượt bà con tham gia, giúp bà con nhân dân nâng cao nhận thức về an toàn điện, bảo vệ tín mạng, tài sản cho mình, người thân và góp phần bảo vệ an toàn cho hệ thống lưới điện cao thế quốc gia; phát 2.500 tờ rơi,1.500 cuốn tập tuyên truyền, tặng 250 phần quà. Tổng giá trị thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng. Các hoạt động này có sự tham gia của lực lượng cảnh sát, công an địa phương.

Link đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng: http://123.30.141.4:8000//Ts%20Trua%202.5.2016-

1.mp4  (Đài  PTTH  Tiền  Giang  ngày  02/5/2016);

http://canthotv.vn/chuong-trinh-11h-ngay-28042016/ (Đài    PTTH    Cần    Thơ   ngày    28/4/2016); http://bptv.vn/?p=93537 (Đài PTTH Bình Phước ngày 27/4/2016);

http://truyenhinh.baobinhduong.vn/video/xem- video/ban-tin-ngay-24-4-1442.html (Bình Dương online ngày 24/4/2016)

Thắp sáng

đường quê

27/4/2016

27/4/2016

Phường Trường Lạc,

Ô Môn, TP Cần Thơ

 

Phối hợp với Quận Đoàn Ô MÔn, TP Cần Thơ tổ chức “Thắp sáng đường quê” cho đoạn đường dài gần 03km tại phường Trường Lạc, góp phần thực hiệnchương trình “Xây dựng nông thôn mới”. Tổng giá trị gần 30 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Công ty đóng góp 10 triệu đồng và nhân lực thực hiện. Link đưa   tin:   http://canthotv.vn/chuong-trinh-11h-ngay- 28042016/ (Đài PTTH Cần Thơ ngày 28/4/2016)

24/9/2016       

24/9/2016

Xã  Nghĩa  Trung,  Bù

 

Đăng, Bình Phước

 

Phối hợp cùng Huyện Đoàn Bù Đăng, Bình Phước và UBND xã Nghĩa Trung thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, lắp 25 cột đèn hoàn chỉnh trên tuyến đường hơn 0,5km trên địa bàn xã Nghĩa Trung (chỉ có 08 hộ là người Kinh, người dânnơi đây đa phần là các hộ đồng bào dân tộc người S’Tiêng, đời sống còn hết sức khó khăn), giúp các phương tiện tham gia giao thông dễ dàng, hạn chế tại nạn giao thông, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự qua địa bàn. Tổng giá trị 25 triệu đồng, trong đó, phía Đoàn Thanh niên Công ty đóng góp 10 triệu và nhân lực thực hiện. Link đưa tin: http://bptv.vn/?p=105045 (Đài PTTH Bình Phước ngày 25/9/2016)

 

 


III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Đoàn Thanh niên Công ty giữ vững danh hiệu Đoàn cơ sở xuất sắc, được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn liên tục từ năm 2010 – 2015, Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương các năm 2014; Cờ thi đua của Đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2014; Giấy khen của Đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 2014.

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.