T48 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Tên tổ chức: 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Ngày thành lập: 
30/10/2016
Địa chỉ: 
Tầng 10, 11 tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: 
Dtnsd10@gmail.com
Điện thoại: 
0437683998
Người đại diện: 
Nguyễn Trung Kiên
Số thành viên: 
356
Lĩnh vực hoạt động: 
Xây lắp, khai thác công trình
Địa bàn hoạt động: 
Toàn quốc, Lào


I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Dự án/hoạt động (tiêu biểu nhất) đang tham gia

II. BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 2016


III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.