C28- Nguyễn Anh Quốc Tuấn

Ảnh đại diện: 
Họ và tên: 
Nguyễn Anh Quốc Tuấn
Giới tính: 
Nam
Ngày sinh: 
21/03/1987
Nơi sinh: 
Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Dân tộc: 
Kinh
Tôn giáo: 
Không
Quốc tịch: 
Việt Nam
Chỗ ở hiện nay: 
Số 4, Lãnh Binh Tiến, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Nơi công tác hiện nay: 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Vị trí/Chức vụ: 
Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư
Bắt đầu tham gia tình nguyện từ năm : 
2006

Dự án/hoạt động (tiêu biểu nhất) đang tham gia

I. TÓM TẮT VỀ CÁ NHÂN


II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Tham gia tình nguyện từ lúc là sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay với các hoạt động như tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của trường năm 2006 và 2007, đồng thời tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo với 05 lần hiến máu nhân đạo ở TP.HCM (mã thẻ hiến máu 000806916), 01 lần hiến máu cho bệnh nhân. Trong thời gian học tập cũng đã tham gia các hoạt động tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi do Chi đoàn tổ chức vào năm 2007, 2008 và tham gia các phong trào khác do chi đoàn và Đoàn khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học kinh tế TP.HCM tổ chức .

Từ khi làm việc tại Long An (từ 06/2013 cho đến nay), có 02 lần hiến máu nhân đạo cho Bệnh viện đa khoa Long An và vận động tổ chức tặng quà bánh Trung thu cho các em thiếu nhi vào năm 2015 (cho 225 em thiếu nhi tại xã Bình Thuận, huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An) và năm 2016 (cho hơn 300 em thiếu nhi tại xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).


III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN NĂM 2016

  1. Vận động nguồn lực, tài chính và giữ vai trò chính trong chương trình “Vầng trăng yêu thương năm 2016” của Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An: Tổ chức vui trung thu cho 327 em thiếu nhi tại xã Bình Lãng, huyện Trân Trụ, tỉnh Long An: tặng quà bánh trung thu, lồng đèn cho tất cả các em thiếu nhi và tặng 60 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Tổng chi phí đã vận động, thực hiện chương trình: 20.000.000đ
  2. Hoạt động với vai trò là tình nguyện viên tham gia: Hiến máu nhân đao tại Lễ hội Xuân Hồng vào ngày 29/01/2016 (đây là chương trình hiến mãu nhân đao hàng năm, đơn vị tiếp nhận là Bệnh viện đa khoa Long An).

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

  1. Khen thưởng Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) được thành lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

  Website: http://tinhnguyen.org.vn                                        Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                 Điện thoại: 0462631878.