Âm láy ma quỷ review

      15
nữ chính xinh đẹp nhà giàu, tất cả thù với cùng 1 tên tội-phạm-trí-tuệ-cao, bèn xin vào ngành pháp y để tìm kiếm và săn lùng hắn. Nam đó là bác sĩ pháp y, sau đưa sang quy củ sự, cũng đẹp, cũng nhà giàu, thông minh hay đỉnh, có chức năng đọc được lưu ý đến của người khác