Chờ em lớn nhé được không review

      42

Ai là fan từng lọt hố vô số lần của má mì truyện ngôn tình Diệp Lạc Vô Tâm thì đều sẽ biết đến những cái tên Hàn Trạc Thần, Hàn Thiên Vu, An Dĩ Phong… Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn câu chuyện ngôn tình tốn giấy mực của thế hệ x2 – chờ em lớn được không nhé