Review 1 lớp 8 trang 36

      36
https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-anh-lop-8-moi.Review-1.Unit-1-2-3.Language.1.-Listen-and-repeat-the-following-words-and-phrases.mp3

spaceship

toothbrush

English practice

blow

presence

colourful clothing

risky

bloom

Brau people

stamp collecting

Tạm dịch:

phi thuyền

bàn chải

thực hành tiếng Anh

thổi

thể hiện

vải đầy màu sắc

rủi ro

nở

người Brâu

sưu trung bình tem


2. Listen to the sentences & underline the words with /sk/, /sp/, /st/, /br/, /pr/, /bl/, and /cl/ in the following sentences. Then read the sentences aloud.

Bạn đang xem: Review 1 lớp 8 trang 36


(Nghe các câu cùng gạch dưới số đông từ với /sk/, /sp/, /br/, /bl/ và /cl/ giữa những câu sau. Kế tiếp đọc to những câu.)


https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-anh-lop-8-moi.Review-1.Unit-1-2-3.Language.2.-Listen-to-the-sentences-and-underline-the-words-with-sk-sp-st-br-pr-bl-and-cl-in-the-following-sentences.-Then-read-the-sentences-aloud.mp3

1. I used khổng lồ climb trees when I was small.

2. How can we improve our speaking skills?

3. How annoying, the stadium has closed!

4. I want lớn buy a blue skirt for my mother.

Xem thêm: Kem Bena Có Tốt Không, Giá Bao Nhiêu? Mỹ Phẩm Bena Có Tốt Không

5. "On a dark day, I saw a witch riding a broom in the sky ..."

Hướng dẫn giải:


*

Tạm dịch:

1. Tôi từng leo cây lúc tôi còn nhỏ.

2. Làm thế nào mà chúng ta cũng có thể cải thiện tài năng nói của chúng ta?

3. Thiệt bực bội, sân vận động đóng cửa rồi!

4. Tôi ước ao mua một cái váy màu xanh da trời dương cho chị em tôi.

5. “Vào một ngày đen tối, tôi thấy một phù thủy cưỡi một cây thanh hao trên thai trời...”.


3. Organise these words và phrases into pairs of opposites and write them in the blanks. (Thiết lập rất nhiều từ và các từ sau thành từng cặp trái nghĩa nhau và viết chúng nó vào khoảng trống.)


*

Hướng dẫn giải:

peaceful >4. Put a verb in the correct size in each gap to lớn complete the sentences. (Đặt một hễ từ theo hình thức đúng trong những khoảng trống dể chấm dứt những câu sau.)

*

5. Complete the sentences with the correct comparative form of adverbs from the adjectives in brackets. (Hoàn thành đều câu với hình thức so sánh đúng của trạng từ, từ phần lớn tính từ vào ngoặc đơn.)


*

6. Fill each blank with an article (a, an, or the) khổng lồ complete the passage. (Điền vào nơi trống với cùng một mạo trường đoản cú (a, an hoặc the).)


*


(2) an


(3) the


(4) the


(5) the


(6) a7. Match the sentences in A with those in B. Then practise with a friend. (Nối các câu trong phần A với những câu vào phần B. Tiếp đến thực hành cùng với một người bạn)


*
*

Bắn cá |789club - Đánh bài online uy tín tại VN