Review 4 unit 9 10 lớp 12

      16

Tổng hợp các bài tập vào phần Language (Ngôn ngữ) - trang 70 nhận xét 4 (Units 9 - 10) SGK giờ đồng hồ anh 12 mới


Vocabulary

1. Use the right form of the words in the box to lớn complete the sentences. 

(Sử dụng vẻ ngoài đúng của trường đoản cú trong vỏ hộp để xong xuôi câu.)

pursuit flexibility career option profession apprenticeship

1. Some schools fail khổng lồ prepare students for 21st-century _________.

Bạn đang xem: Review 4 unit 9 10 lớp 12

2. Earning while learning is one of the advantages of a(n) _________.

3. I believe that those who _________ a career in medicine should be motivated by the desire khổng lồ help other people.

4. My granny said that I could gain _________ knowledge & experience during an apprenticeship

5. After gaining good qualifications, he is now looking for a job that is well-paid, exciting, và _________.

6. In the modern age, keeping your skills up lớn date will give you more career _________ khổng lồ choose from.


Phương pháp giải:

- pursuit (v): theo xua

- flexibility (n): sự linh hoạt

- career (n): sự nghiệp

- option (n): chắt lọc

- profession (n): nghề nghiệp

- apprenticeship (n): thực tập/ học tập việc

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Careers

2. Apprenticeship

3. Pursue

4. Professional

5. Flexible

6. Options

1. Some schools fail khổng lồ prepare students for 21st century careers.

(Một số ngôi trường không sẵn sàng nghề nghiệp mang đến sinh viên trong ráng kỷ 21.)

Giải thích:Sau giới tự "for" với danh trường đoản cú "21st century" phải thêm một danh từ để chế tạo ra thành nhiều danh từ, "career" là danh tự đếm được nhưng trước "21st century" không tồn tại mạo trường đoản cú "a" bắt buộc danh từ yêu cầu ở dạng số nhiều => careers.

2. Earning while learning is one of the advantages of an apprenticeship.

(Thu nhập trong những lúc học là 1 trong những trong những ưu điểm của vấn đề học nghề.)

Giải thích: Sau mạo trường đoản cú "an" cần danh từ bỏ số ít ban đầu bằng nguyên âm.

3. I believe that those who pursue a career in medicine should be motivated by desire khổng lồ help other people.

(Tôi tin rằng các ai theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y khoa rất cần được thúc đẩy bởi ao ước muốn trợ giúp người khác.)

Giải thích: Sau đại từ quan hệ giới tính "who" (thay cố cho chủ ngữ số các "those") nên động tự thì hiện bây giờ đơn dạng nguyên thể. 

4. My granny said that I could gain professional knowledge and experience during an apprenticeship.

(Bà tôi nói rằng tôi hoàn toàn có thể có được kiến thức và kỹ năng và tởm nghiệm trình độ chuyên môn trong thời hạn tập sự.)

Giải thích: Trước danh tự "knowledge" bắt buộc một tính trường đoản cú để tạo ra thành cụm danh tự => professional (adj): siêng nghiệp

5. After gaining good qualifications, he is now looking for a job that is well paid, exciting, and flexible.

(Sau lúc đạt được những bằng cung cấp tốt, anh ấy hiện tại đang tìm tìm một công việc được trả lương cao, thú vị với linh hoạt.)

Giải thích: Liên tự "and" nối các từ thuộc loại, trước "and" là tính từ bỏ "well-paid" với ""exciting" cần sau "and" cũng phải là 1 trong những tính tự => flexible (adj): linh hoạt

6. In the modern age, keeping your skills up to date will give your more career options to choose from.

(Trong thời hiện đại, luôn trau dồi năng lực của các bạn sẽ cho bạn nhiều sự chọn lọc nghề nghiệp.)

Giải thích: Ta gồm "more"(nhiều hơn) + danh từ số nhiều hoặc danh từ ko đếm được, option là danh từ đếm được => options (plural noun): phần nhiều lựa chọn


2. Form new words by matching the words on the left with the appropriate form of the words on the right. Then complete the sentences using the new compound words.

(Hình thành các từ mới bằng cách kết hợp những từ trên phía trái với hiệ tượng thích hợp trong những từ bên phải. Sau đó kết thúc câu thực hiện từ ghép mới.)

self

work

full

life

text

self

long

time

book

direction

learn

force

 

1. When my mom gave birth khổng lồ my younger brother, she gave up her ________ job and looked for a part-time one.

 

2. She admired her grandfather even more after she heard that he had acquired his professional skills through ________.

 

3. Many students in my school prefer studying with digital ________ to studying with print ones.

 

4. My grandmother is an example of a ________ learner. She learnt lớn speak two more languages at the age of 65.

 

5. Many people believe that ________ learning can be very challenging, even for the most motivated và intelligent students.

 

6. A recent report reveals that over 60 per cent of the total ________ in the US healthcare industry is without a bachelor"s degree.


Lời giải đưa ra tiết:

1. Full-time

2. Self-learning

3. Textbooks

4. Lifelong

5. Self-directed

6. Workforce

1. full-time (adj): toàn thời gian

When my mom gave birth to my younger brother, she gave up her full-time job and looked for a part-time one.

(Khi bà bầu tôi sinh em trai, mẹ bỏ các bước toàn thời gian và tìm kiếm kiếm một câu hỏi bán thời gian.)

2. self-learning (V-ing/ n): bài toán tự học

She admired her grandfather even more after she heard that he had acquired his professional skills through self-learning.

(Cô ấy thương mến ông của chính mình nhiều hơn sau khoản thời gian cô nghe nói rằng ông đã chiếm lĩnh kỹ năng chuyên nghiệp của mình trải qua việc từ bỏ học.)

3. textbooks (n): sách giáo khoa

Many students in my school prefer studying with digital textbooks to studying with print ones.

(Nhiều học viên trong trường mê thích học với sách giáo khoa kỹ thuật số hơn là học tập với sách giáo khoa được in.)

4. lifelong (adj): cả đời

My grandmother is an example of a lifelong learner. She learnt lớn speak two more languages at the age of 65.

(Bà tôi là 1 trong ví dụ của một người học cả đời. Bà đang học được giải pháp nói thêm vật dụng tiếng sản phẩm hai ở tuổi 65.)

5. seft-directed (adj): từ định hướng

Many people believe that self-directed learning can be very challenging, even for the most motivated and intelligent students.

(Nhiều bạn tin rằng học hành tự định hướng hoàn toàn có thể rất nặng nề khăn, ngay lập tức cả đối với những sinh viên có động cơ với thông minh nhất.)

6. workforce (n): lực lượng lao động

A recent report reveals that over 60 per cent of the total workforce in the US health care industry is without a bachelor’s degree.

(Một report gần đây cho thấy thêm hơn 60 xác suất tổng số lao cồn trong ngành y tế Mỹ không có bằng cử nhân.)


Pronunciation

3. Listen & underline the unstressed words in the following sentences.

(Nghe và gạch dưới hồ hết từ không nhấn trong số câu sau đây.)

1. There are subtle differences between a letter of application & a covering letter, but the terms are sometimes used interchangeably.

(Có sự biệt lập tinh tế giữa những bức thư ứng tuyển cùng một bức thư giới thiệu, nhưng những thuật ngữ nhiều lúc được áp dụng hoán đổi mang đến nhau.)

2. A letter of application can stand on its own.

(Thư ứng tuyển rất có thể độc lập.)

3. A covering letter, which is always accompanied by other documents, expresses the job applicant"s interest.

(Một bức thư reviews luôn đi kèm theo theo những tài liệu khác, miêu tả sự vồ cập của người xin việc.)


Lời giải đưa ra tiết:

1. There are subtle differences between a letter of application and a covering letter, but the terms are sometimes used interchangeably.

2. A letter of application can stand on its own.

3. A covering letter, which is always accompanied by other documents, expresses the job applicant"s interest.


Grammar

4. Complete the sentences using the correct form of the phrasal verbs in the box. You don"t need lớn use all the verbs.

(Hoàn thành câu sử dụng vẻ ngoài đúng của mệnh đề cồn từ vào khung. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

drop out of drop in on go on with get on with talk back to lớn cut down on keep up with come up with run out of think back on put up with

1. Though my manager didn"t offer me a pay rise I felt satisfied because she agreed _______ my job duties.

2. When I leave upper secondary school, I _______ those happy school days.

3. Vì chưng you dare _______ your boss? If you speak your mind to lớn your manager, và do it in the right way, it can be helpful khổng lồ your career.

4. The number of students _______ school is still a problem, though the number that complete school is continually increasing.

5. Decision making skills can help you to analyse problems và _______ good solutions.

6. Through lifelong learning, individuals can _______ rapidly-evolving technology and the fast-changing world.


Phương pháp giải:

- drop out of: vứt học

- drop in on: ghé thăm

- go on with: thường xuyên với

- get on with: hoàn hợp với

- talk back to: cãi lại

- cut down on: cắt sút

- keep up with: đuổi theo kịp

- come up with: nghĩ về ra (ý tưởng)

- run out of: cạn kiệt / hết

- think back on: ghi nhớ lại / hồi tưởng

- put up with: chịu đựng

Lời giải chi tiết:

1. Khổng lồ cut down on

2. Will think back on

3. Lớn talk back to

4. Dropping out of

5. Come up with

6. Keep up with

1.

Xem thêm: Sữa Rửa Mặt Bà Già Nga Review, 【Sữa Rửa Mặt Bà Già Nga Agafia】

 Though my manager didn’t give me a pay rise I felt satisfied because she agreed to cut down on my job duties.

(Mặc dù người thống trị của tôi ko tăng lương dẫu vậy tôi cảm giác hài lòng bởi vì cô ấy đã gật đầu đồng ý cắt giảm công việc của tôi.)

Giải thích:agree + to V (đồng ý làm việc gì)

2. When I leave upper secondary school, I will think back on those happy school days.

(Khi tôi bỏ học trung học, tôi đã nhớ lại phần lớn ngày học vui vẻ đó.)

Giải thích: Xét về nghĩa của câu sử dụng thì lúc này đơn: S + will V

3. Do you dare to talk back to your boss? If you speak your mind lớn your manager, & do it in the right way, it can be helpful to lớn your career.

(Bạn đang dám gượng nhẹ lại ông chủ của người sử dụng phải không? nếu bạn nói chuyện tâm thành với người cai quản và thực hiện đúng cách dán thì điều này sẽ hữu ích cho sự nghiệp của bạn.)

Giải thích: dare + to lớn V (dám thao tác làm việc gì)

4. The number of students dropping out of school is still a problem, though the number that complete school is still continually increasing.

(Số học viên bỏ học vẫn còn đó là một vấn đề, tuy nhiên con số ngừng chương trình học tập học liên tục gia tăng.)

Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng dữ thế chủ động "the number of students who drop out of school" => The number of students dropping out of school

5. Decision making skills can help you analyse problems and come up with good solutions.

(Kỹ năng ra quyết định hoàn toàn có thể giúp các bạn phân tích các vấn đề và đưa ra các phương án tốt.)

Giải thích: Liên trường đoản cú "and" nối các động từ cùng dạng, trước "and" là rượu cồn từ nguyên thể "analyse" bắt buộc sau "and" cũng yêu cầu là đụng từ nguyên thể => come up with

6. Through lifelong learning, individuals can keep up with rapidly-evolving technology & the fast-changing world.

(Qua câu hỏi học trong cả đời, cá nhân có thể theo kịp với technology phát triển và thế giới đang chuyển đổi nhanh chóng.)

Giải thích: can + V (có thể thao tác gì đó)


5. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the words provided và make any necessary changes. 

(Tạo một câu phức từ mỗi cặp câu. Sử dụng những từ được cung cấp và thực hiện ngẫu nhiên thay đổi bắt buộc thiết.)

1. A person will not be able to lớn adapt to lớn changes in life & work. He or she becomes a lifelong learner. (unless)

(Một người sẽ không còn thể ưng ý ứng cùng với những đổi khác trong cuộc sống thường ngày và công việc. Người đó trở nên một fan học trong cả đời.)

2. Lifelong learning has become important in our lives. Various courses và programmes have been designed và developed lớn meet our needs. (so … that)

(Học tập suốt đời sẽ trở nên đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của bọn chúng ta. Các khóa học và chương trình khác biệt đã được thiết kế với và cải cách và phát triển để đáp ứng nhu cầu nhu ước của bọn chúng tôi.)

3. Minh reads a few books. Kieu reads many books. (as … as)

(Minh hiểu một vài ba cuốn sách. Kiều đọc những sách.)

4. He acts lượt thích a career adviser. He is not a career adviser. (as if)

(Anh ấy vận động như một vắt vấn nghề nghiệp. Anh ấy ko phải là một trong cố vấn nghề nghiệp.)

5. You don"t keep up with new technology. You"ll be left behind at work. (If)

(Bạn không tuân theo kịp công nghệ mới. Bạn sẽ bị vứt lại trong công việc.)

6. Jane studies hard. Tom studies harder. (than)

(Jane học tập tập siêng chỉ. Tom học tập hành cần cù hơn.)


Lời giải chi tiết:

1. A person will not be able lớn adapt to changes in life & work unless he or she becomes a lifelong learner.

(Một người sẽ không còn thể phù hợp ứng cùng với những chuyển đổi trong cuộc sống và quá trình trừ khi fan đó đổi thay một fan học xuyên suốt đời.)

Giải thích:Câu đk loại 1 cùng với "unless": S + will V (tương lai đơn) + unless + S + V (hiện tại đơn)

2. Lifelong learning has become so important in our lives that various courses & programmes have been designed and developed to lớn meet our needs.

(Học tập trong cả đời đã trở nên đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta vì vậy mà những khóa học tập và những chương trình khác nhau đã được thiết kế và phát triển để đáp ứng nhu cầu nhu ước của chúng ta.)

Giải thích: Cấu trúc S + become + so + adj + that + S + V (...quá... Mang đến nỗi mà...)

3. Minh doesn"t read as many books as Kieu (does).

(Minh ko đọc nhiều sách như Kiều.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh bằng: S1 + V + as + tính từ + danh trường đoản cú + as + S2

4. He acts as if he were/was a career adviser.

(Anh ta hành động như thể anh ta là 1 trong những cố vấn nghề nghiệp.)

Giải thích: Cấu trúc mang định: S + V (hiện trên đơn) + as if + S + V(quá khứ đơn): ...như thể là...

5. If you don"t keep up with new technology, you"ll be left behind at work.

(Nếu bạn không theo kịp với technology mới, các bạn sẽ bị vứt lại vùng phía đằng sau công việc.)

Giải thích: Câu đk loại 1:  If + S + V (hiện trên đơn), S + will V (tương lai đơn)

6. Tom studies harder than Jane (does).

(Tom học cần mẫn hơn Jane.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh hơn cùng với trạng từ: S + V + adv-er + than + S.


6. Use your own ideas khổng lồ complete the sentences below.

(Sử dụng những ý tưởng phát minh của riêng chúng ta để chấm dứt các câu dưới đây.)

1. I would be most grateful if ______________.

(Conditional Type 2)

2. If my grandpa hadn"t been a lifelong learner, ______________.

(Conditional Type 3)

3. If my father gets a promotion at work, ______________.

(Conditional Type 1)

4. If she hadn"t had enough passion & determination ______________.

(Conditional Type 3)

5. If the teacher changed his teaching methods, ______________.

(Conditional Type 2)

6. If he hadn"t refused to take a course in computer science, ______________.

(Mixed conditional of Type 2 & Type 3)


Lời giải đưa ra tiết:

1. I would be most grateful if you could help me to plan my career.

(Tôi sẽ khá biết ơn nếu chúng ta cũng có thể giúp tôi lên kế hoạch cho việc nghiệp của mình.)

Giải thích:Câu điều kiện loại 2: S + would V + if + S + V (quá khứ đơn)

2. If my grandpa hadn"t been a lifelong learner, he couldn"t/wouldn"t have done so many things in his life.

(Nếu ông của mình không phải là 1 trong những người học suốt đời, ông ấy cần yếu làm được không ít thứ trong cuộc đời mình.)

Giải thích: Câu điều kiện loại 3: If + S + had Ved/P2, S + would have Ved/P2

3. If my father gets a promotion at work, he will earn more money.

(Nếu cha tôi được khích lệ trong công việc, ba sẽ kiếm được không ít tiền hơn.)

Giải thích: Câu đk loại 1: If + S + V(hiện tại đơn), S + will V

4. If she hadn"t had enough passion và determination, she wouldn"t have achieved this màn chơi of success.

(Nếu cô ấy không tồn tại đủ niềm đam mê cùng quyết tâm, cô ấy sẽ không còn đạt được mức thành công này.)

Giải thích: Câu đk loại 3: If + S + had Ved/P2, S + would have Ved/P2

5. If the teacher changed his teaching methods, he would make his lessons more interesting.

(Nếu thầy giáo chuyển đổi phương pháp đào tạo và giảng dạy của mình, cô giáo sẽ làm cho bài học của mình thú vị hơn.)

Giải thích: Câu đk loại 2: If + S + Ved/V2 (quá khứ đơn), S + would V

6. If he hadn"t refused lớn take a course in computer science, he would now be able to work with new technologies.

(Nếu anh ấy không phủ nhận tham gia khóa đào tạo và huấn luyện về khoa học máy tính, giờ đây anh ấy có thể làm bài toán với các công nghệ mới.)