REVIEW ĐẠO MỘ BÚT KÝ

      72

Vốn thuở đầu nghe nói 19 tháng này tui sẽ được ra rạp Quốc Gia đón anh Bình than dẫu vậy dđậc ân sẽ chao hòn đảo do nghe nói fan định bao cả rạp cơ mà rạp Quốc Gia cũng không chiếu, cho dù chưa rõ thực lỗi ra làm sao tuy nhiên tui cũng đã lọ mọ đi xem bạn dạng CAM, mới sáng nay và giờ đồng hồ nên type loàn gần như cái này ngay lập tức huhu gồm chút ít kích hễ