REVIEW ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC

      38

✏ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San – 语笑阑珊Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước đoạt, tình hữu độc thông thường, tình thánh công x nhà vua trúc, HE.