Review Kem Trị Mụn Ciracle

      86
“Có ai ngờ toàn bộ ai oán sầu của nạm gianMột chiều nọ nhtrằn đầu mình cơ mà đổ xuống!"

Còn điều gì bi thảm khổ hơn, đột một hôm qua mụn ké tới. Em tới thanh thanh, ra đi nồng dịu. Thâm sẹo cđọng ngơi nghỉ lại nghịch dài nhiều năm thôi