Review Ngày Em Đẹp Nhất

      10

ON YOUR WEDDING DAY (2018)

‹ Ngày Em Đẹp nhất ›

*

“Trong mỗi nam giới trai đều có một cô nàng mà chúng ta không được chạm đến. Cô gái ấy mang tên ái tình đầu.” (Reply 1994) 

Đối với Woo Yeon (Kim Young Kwang) vào On Your Wedding Day (Ngày Em Đẹp Nhất), cô nàng ấy chính là Seung Hee (Park Bo Young). 

*

Nếu sử dụng từ nào kia để biểu đạt về ngắn gọn văn bản phim thì chắc hẳn rằng mình sẽ dùng câu: “Sai một lời, mất nhau một đời” xuất xắc “Ngày em đẹp nhất nhưng người lân cận không nên anh”. Nghe là thấy ảm đạm thảm rồi đó