12

Công dụng:– color son trẻ trung và xinh xắn, lên màu sắc chuẩn.– Lên môi cực kỳ mềm mại, bao gồm chất dưỡng trong son, không hề làm thô môi.– Độ đậy phủ tốt, lâu trôi.– rất có thể dùng để đánh má hồng.– thành phần lành tính, không khiến hại môi.


giao hàng trên toàn quốc. Đối với các giao dịch có tổng đơn thanh toán trực tiếp khi dấn hàng. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp Miễn phí phục vụ với hóa 1-1 > 500.000 VNĐ, tổn phí ship 20.000 VNĐ cùng với hóa đối kháng
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":238000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Creamy-tint-lipstick","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-600x600.png","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-150x150.png 150w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"10099","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4156,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-creamy-tint-lipstick":"4","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":238000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Creamy-tint-lipstick","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-600x600.png","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-150x150.png 150w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"10099","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4157,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-creamy-tint-lipstick":"2","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":238000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Creamy-tint-lipstick","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-600x600.png","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-150x150.png 150w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"10099","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":5124,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-creamy-tint-lipstick":"5","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":238000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Creamy-tint-lipstick","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-600x600.png","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-150x150.png 150w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"10099","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":5125,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-creamy-tint-lipstick":"20","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":238000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Creamy-tint-lipstick","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-600x600.png","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-150x150.png 150w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"10099","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4162,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-creamy-tint-lipstick":"21","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":238000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Creamy-tint-lipstick","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-600x600.png","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-150x150.png 150w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"10099","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4163,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-creamy-tint-lipstick":"22","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":238000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"Creamy-tint-lipstick","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-600x600.png","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-150x150.png 150w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/Creamy-tint-lipstick-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"10099","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4164,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu Creamy Tint LipstickChọn một tùy chọnMàu 1Màu 2Màu 20Màu 21Màu 22Màu 4Màu 5Xóa