SON DƯỠNG CÓ MÀU SECRET KEY SWEET GLAM TINT GLOW

      18

Son Dưỡng tất cả Màu Sweet Glam Tint Glow Secret Key 3,5g luôn luôn là thỏi son ngon-bổ-rẻ và là “must have item” mở ra nhiều tuyệt nhất trong túi xách của những cô thanh nữ xứ kim chi không thể thua kém công chúa bên Dior tí nào đâu nhé!


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":135000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Juicy Orange","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1.jpg","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1-600x400-1.jpg","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1-600x400-1.jpg 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1-300x200.jpg 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1.jpg 671w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1.jpg","full_src_w":671,"full_src_h":447,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":400,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Juicy-Orange-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":400,"image_id":65264,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":51640,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"funky-pink","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":135000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Funky Pink","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink.jpg","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink-600x401-1.jpg","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink-600x401-1.jpg 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink-300x200.jpg 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink.jpg 672w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink.jpg","full_src_w":672,"full_src_h":449,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":401,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Funky-Pink-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":401,"image_id":65260,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":65254,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"lollipop-pink","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":135000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Lollipop Pink","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink.jpg","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink-600x405-1.jpg","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink-600x405-1.jpg 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink-300x203.jpg 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink.jpg 672w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink.jpg","full_src_w":672,"full_src_h":454,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":405,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lollipop-Pink-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":405,"image_id":65259,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":65255,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"pure-red","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":135000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Pure Red","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red.jpg","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red-600x404-1.jpg","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red-600x404-1.jpg 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red-300x202.jpg 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red.jpg 676w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red.jpg","full_src_w":676,"full_src_h":455,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":404,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Pure-Red-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":404,"image_id":65258,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":65256,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"chic-burgandy","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":135000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Chic Burgundy","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy.jpg","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy-600x407-1.jpg","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy-600x407-1.jpg 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy-300x203.jpg 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy.jpg 668w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy.jpg","full_src_w":668,"full_src_h":453,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":407,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Chic-Burgundy-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":407,"image_id":65263,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":51641,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"baby-pink","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":135000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Baby Pink","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1.jpg","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1-600x411-1.jpg","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1-600x411-1.jpg 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1-300x206.jpg 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1.jpg 674w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1.jpg","full_src_w":674,"full_src_h":462,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":411,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Baby-Pink-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":411,"image_id":65262,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":51642,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"vanilla-peach","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":135000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Vanilla Peach","caption":"","url":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach.jpg","alt":"","src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach-600x407-1.jpg","srcset":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach-600x407-1.jpg 600w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach-300x204.jpg 300w, https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach.jpg 669w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach.jpg","full_src_w":669,"full_src_h":454,"gallery_thumbnail_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":407,"thumb_src":"https://giaithuongtinhnguyen.vn/wp-content/uploads/2017/09/Vanilla-Peach-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":407,"image_id":65261,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":65257,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Chọn color SonChọn một tùy chọnBaby PinkChic BurgandyFunky PinkJuicy OrangeLollipop PinkPure RedVanilla PeachXóa

Bắn cá | 789club - Đánh bài online uy tín tại VN