Soạn anh lớp 7 review 3

      69

Hoàn thành bài xích diễn đạt liên hoan tiệc tùng Diwali. Điền vào từng chỗ trống với một dạng từ bỏ thích hợp trong ngoặc đơn


 Task 1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Bạn đang xem: Soạn anh lớp 7 review 3

(Chọn một từ nhưng mà phần gạch bên dưới của chính nó được phát âm khác.)

1. A. viewed

B. acted

C. filmed

D. starred

2. A. stopped

B. washed

C. fastened

D. walked

3. A. joined

B. performed

C. paraded

D. prepared

4. A. many

B. classmate

C. grade

D. gravy

5. A. head

B. great

C. death

D. bread

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B. acted

Vì "ed" được vạc âm là /id/ trong những khi đều từ còn sót lại phần gạch ốp bên dưới ed lại được phát âm là /d/.

2. C. fastened

Vì "ed" gạch ốp bên dưới được phát âm là /d/ trong những khi đầy đủ từ bỏ sót lại ed được phát âm là /t/.

3. C. paraded 

Vì "ed" được phạt âm là /id/ trong khi hồ hết từ bỏ còn sót lại được phạt âm là /d/.

4. A. many

Vì "a" được vạc âm là /e/ trong lúc hầu hết trường đoản cú còn lại được vạc âm là /ei/.

5. B. great

Vì "ea" được phạt âm là /ei/ còn hầu hết từ bỏ còn lại được phạt âm là /e/. 


Bài 2


Video lí giải giải


Task 2. Complete the two word webs with two-syllable words according lớn the bít tất tay pattern.

(Hoàn thành hai từ cùng với đều từ bỏ nhì âm theo phong cách nhận âm.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

- o"bey: re"ceive, po"lite, per"khung, pre"pare, pa"rade

- "dancer: "beauty, "copy, "teacher, "classmate, "actor 


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Task 3. Write the phrases from the box under the road signs.

(Viết đều cụm trường đoản cú sống form bên dưới phần nhiều biển cả báo đường bộ.)

Ahead only

Railway crossing

No crossing

No right turn

Right turn only

*

Lời giải chi tiết:

1. Ahead only: Chỉ đi thẳng 

2. No crossing: Cấm băng ngang

3. No right turn: Cnóng rẽ phải

4. Right turn only: Chỉ rẽ phải

5. Railway crossing: Cảnh báo con đường ray cắt ngang


Bài 4


Video giải đáp giải


Task 4. Complete the mô tả tìm kiếm of Diwali. Fill each blank with the correct size of the word in brackets.

(Hoàn thành bài xích mô tả liên hoan Diwali. Điền vào mỗi vị trí trống với cùng một dạng tự thích hợp vào ngoặc.) 

*

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1. celebrate)_________ are held across the country in October or November. The festival shows the (2. culture) _________richness of this country. People open their doors and windows và light candles lớn welcome Lakshmày, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music & dance (3. perform) _________ & watch fireworks. Also, people can watch (4. parade) _________with beautiful floats. There is a very strong (5. festival) _________atmosphere across India during Diwali.

Phương pháp giải:

1. celebrate (v): tổ chức triển khai kỉ niệm

2. culture (n): văn hóa

3. perform (v): biểu diễn

4. parade (v): diễu hành

5. festival (n): lễ hội

Lời giải chi tiết:

1. celebrations2. cultural 3. performance 4. parades 5. festive 

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1) celebrations are held across the country in October or November. The festival shows the (2) cultural richness of this country. People open their doors & windows và light candles khổng lồ welcome Lakshmi, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music and dance (3) performance and watch fireworks. Also, people can watch (4)  parades with beautiful floats. There is a very strong (5) festive atmosphere across India during Diwali.

(1) Trước cồn tự "are" đề xuất danh trường đoản cú số nhiều nhập vai trò công ty ngữ; celebrations (n): lễ kỉ niệm

(2) Trước danh từ "richness" đề nghị tính từ; cultural (adj): thuộc về văn uống hóa

(3) Trước liên trường đoản cú "and" là cụm danh từ bỏ bắt buộc sau "and" cũng phải là nhiều danh từ; performance (n): màn trình diễn

(4) Sau động từ "watch" bắt buộc danh từ vào vai trò tân ngữ, xét về nghĩa bắt buộc danh từ số nhiều; parades (n): cuộc diễu hành

(5) Trước danh trường đoản cú "atmosphere" yêu cầu tính từ; festive sầu (adj): nằm trong lễ hội

Tạm dịch:

Diwali, Lễ hội ánh nắng Hindu giáo, là 1 trong ngày lễ đặc trưng những năm nghỉ ngơi Ấn Độ. Lễ kỷ niệm Diwali đặc biệt được tổ chức triển khai mọi nước hồi tháng 10 hoặc tháng 11. Lễ hội thể hiện sự phong phú về văn hóa của đất nước này. Người ta Open bự, hành lang cửa số và thắp nến nhằm chào đón thần Lakshmi, thần của việc phú quý. Họ cũng trải nghiệm music, màn màn biểu diễn múa truyền thống với xem pháo bông. Người ta cũng coi diễu hành cùng với mọi xe cộ diễu hành ưa nhìn. Có một không khí lễ hội cực kỳ đặc biệt quan trọng khắp Ấn Độ trong suốt liên hoan Diwali.


Task 5. Solve sầu the crossword puzzle.

(Giải câu đố ô chữ.)

*

Down

1. A type of film showing real people and events.

2. Comedies are usually_________.

3._______films make me sleepy.

Across

4. A type of film about murder or crime.

5. She was________to lớn tears by the film.

6. A type of film featuring animated characters.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. documentary2. hilarious3. boring 
4. thriller5. moved 6. animation 

1. documentary (n): phyên ổn tài liệu

2. hilarious (adj): hài hước

3. boring (adj): ngán nản

4. thriller (n): ly kỳ

5. moved (adj): tạo nên xúc động

6. animation (n): phyên ổn hoạt hình

Down (Hàng dọc)

1. A type of film showing real people & events.

(Một nhiều loại phyên ổn nói tới tín đồ thiệt cùng việc thiệt.)

2. Comedies are usually hilarious.

(Phlặng hài thường giải trí.)

3. Boring films make me sleepy.

(Những phyên ổn nhàm chán thường xuyên có tác dụng tôi bi quan ngủ.)

Across (Hàng ngang)

4. A type of film about murder or crime.

(Một các loại phlặng về kẻ gần kề nhân hoặc phạm nhân.)

5. She was moved to tears by the film.

(Cô ấy cảm động đến rơi nước đôi mắt vì chưng bộ phim.)

6. A type of film featuring animated characters.

(Một một số loại phim thể hiện rất nhiều nhân đồ hoạt hình.)


Task 6. Match the questions with the answers.

(Nối những câu hỏi cùng với câu trả lời.)

A

B

1. Why vì chưng you like the Tulip Festival?

a. Oh, it"s a popular festival in lots of countries including Viet Nam.

2. What did you do at last year"s carnival?

b. When I went lớn the La Tomatimãng cầu - Tomato lớn Festival in Spain.

3. Where vị they hold the Beer Festival?

c. Because I love flowers và Dutch culture.

4. When did you get this souvenir?

d. I had to lớn stvà on the balcony khổng lồ get the whole view of the parade.

Xem thêm: Từ Az Kinh Nghiệm Ăn Chơi Tại Khu Du Lịch Cao Minh Review Từ Du Khách

5. How did you take this photo?

e. I lượt thích Diwali better.

6. Which vị you prefer, Diwali or Hanukkah?

f. I watched the parade and danced the samcha.

Lời giải chi tiết:

1 - c2 - f3 - a
4 - b5 - d6 - e

1 - c: Why vày you lượt thích the Tulip Festival? - c. Because I love flowers & Dutch culture.

(Tại sao bạn thích tiệc tùng hoa Tulip? - Bởi vày mình đang có nhu cầu muốn hoa và văn hóa truyền thống Hà Lan.)

2 - f: What did you do at last year"s carnival? - f. I watched the parade and danced the sambố.

(quý khách hàng đang làm cái gi vào trong ngày hội năm rồi? - Mình coi diễu hành với múa điệu samcha.)

3 - a: Where bởi they hold the Beer Festival? - a. Oh, it"s a popular festival in lots of countries including Viet Nam.

(Họ tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội bia nghỉ ngơi đâu? - Ồ, nó là một trong những tiệc tùng, lễ hội thịnh hành ngơi nghỉ các nước bao gồm cả Việt Nam.)

4 - b: When did you get this souvenir? - b. When I went lớn the La Tomatina - Tomalớn Festival in Spain.

(quý khách hàng dấn rubi lưu lại niệm này lúc nào? - lúc tôi mang lại La Tomatina - Lễ hội quả cà chua ngơi nghỉ Tây Ban Nha.)

5 - d: How did you take this photo? - d. I had khổng lồ stand on the balcony to get the whole view of the parade.

(Quý khách hàng vẫn chụp hình như thế nào? - Tôi đang nên đứng bên trên ban công để thấy toàn cảnh cuôc diễu hành.)

6 - e: Which vày you prefer, Diwali or Hanukkah? - e. I like Diwali better.

(Giữa Diwali với Hanukkah, mình muốn mẫu nào hơn? - Tôi ham mê Diwali hơn.)


Task 7. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. Use the words given.

(Viết lại câu để bọn chúng bao gồm cùng nghĩa nhỏng câu lúc đầu. Sử dụng tự được mang lại.) 

1. The distance from Ha Noi to Can Tho is about 1,877 kilometres. (IT)

(Khoảng phương pháp từ Thành Phố Hà Nội mang lại Cần Thơ khoảng 1.877 km.)

=>_______________________

2. What is the distance between Hue và Da Nang? (HOW)

(Khoảng biện pháp thân Huế với TP Đà Nẵng là bao nhiêu?)

=>_______________________?

3. There wasn"t much traffic when I was small. (USE TO)

(Không có khá nhiều xe pháo lúc tôi còn nhỏ dại.)

=>_______________________

4. Although they were tired, they wanted lớn watch the film. (IN SPITE OF)

(Dù khôn cùng mệt tuy nhiên chúng ta vẫn ý muốn coi phim.)

=>_______________________

5. The festival took place in a remote area. However, a lot of people attended it. (ALTHOUGH)

(Lễ hội diễn ra tại 1 vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều người mang đến tham gia.)

=>_______________________

Lời giải chi tiết:

1. It’s about 1,877 kilometers from Ha Noi lớn Can Tho.

(Khoảng phương pháp trường đoản cú TPhường. hà Nội mang lại Cần Thơ là khoảng chừng 1.877km.)

Cấu trúc chỉ tầm cách: It"s (about) + khoảng cách + from ... + to ...

2. How far is it from Hue to lớn Da Nang?

(Khoảng giải pháp giữa Huế cùng TP Đà Nẵng là bao nhiêu?)

How far?: Bao xa?

3. There didn’t use to lớn be many traffic jams when I was young.

(Không có tương đối nhiều kẹt xe Khi tôi còn tphải chăng.)

Cấu trúc: used to V (đã từng có tác dụng gì)

4. In spite of being tired they wanted to lớn watch the film.

(Mặc cho dù mệt, tuy nhiên chúng ta vẫn mong muốn xem phyên.)

In spite of + N/V-ing: mặc dù

5. Although the festival took place in a remote area, a lot of people attended it.

(Lễ hội ra mắt tại một Khu Vực xa xôi, tuy nhiên, không ít người dân vẫn tmê mệt gia.)


Task 8. Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8). Then act out the conversation with a classmate.

(Đặt đông đảo cái đàm thoại vào lắp thêm từ bỏ đúng (1-8). Sau đó thực hành đàm thoại cùng với bàn sinh hoạt.)

________

Yeah. Things have sầu changed. Oh, the most important thing before we forget... What will we see?

________

Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: ‘hilarious", "exciting" and "worth seeing"...

1

Mai, let"s go to lớn the cinema this Saturday.

________

That"s fine. How far is it from your house to the Cinemax?

________

It"s only two kilometres. You can cycle to lớn my house, and then we can walk there. Remember? Two years ago there didn"t use lớn be any cinemas near our house.

________

Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

________

OK. That"s a good idea. I"ll be at your house at 5 and we"ll walk there. Remember lớn buy the tickets beforehvà.

________

How about the Cinemax? It"s the newest one in Ha Noi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai, let’s go lớn the cinema this Saturday.

(Mai, bọn họ hãy đi đến rạp chiếu phim giải trí phim vào vật dụng Bảy này đi.)

2. Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

(Ý con kiến xuất xắc kia Mi. Chúng ta mang đến rạp nào?)

3. How about the Cinemax? It"s the newest one in Ha Noi.

(Rạp Cinemax nhé? Nó là rạp mới nhất sống Hà Nội.)

4. That"s fine. How far is it from your house to the Cinemax?

(Hay kia. Từ nhà của bạn mang đến Cinemax bao xa?)

5. It"s only two kilometres. You can cycle khổng lồ my house, & then we can walk there. Remember? Two years ago, there didn"t use to lớn be any cinemas near our house.

(Chỉ 2km thôi. Quý Khách có thể giẫm xe cho nhà bản thân, và sau đó chúng bản thân rất có thể đi bộ mang lại đó. Nhớ không? Cách phía trên hai năm chưa từng bao gồm rạp phyên ổn như thế nào ngay gần đơn vị họ cả.)

6. Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget ... What will we see?

(Đúng. Mọi sản phẩm công nghệ đang chuyển đổi. Ồ, điều đặc biệt độc nhất trước khi họ không để ý... chúng ta vẫn xem gì?)

7. Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: "hilarious, exciting, and worth seeing" ...

(Ha ha. Xem này. Mình nghĩ phyên phim hoạt hình mới này thú vị đó. Đọc hầu như phản hồi này: giải trí, hào khởi, đáng coi...)

8. OK. That"s a good idea, I"ll be at your house at 5 and we"ll walk there. Rethành viên to buy the tickets beforeh&.

(Được. Ý con kiến xuất xắc đấy. Mình vẫn xuất hiện ở nhà cậu và chúng ta vẫn quốc bộ cho kia. Nhớ sở hữu vé trước nhé.)