Học Tốt Tiếng Anh Lớp 5

      160

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Bạn đang xem: Học tốt tiếng anh lớp 5

Bạn đang xem: Review 2 tiếng anh lớp 5

1. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn (✓))

Click tại đây để nghe:


*

1.c 2. b

Audio script

1. Tom: How many lessons do you have today, Quan?

Quan: I have four: Maths, Vietnamese, English and IT.

2. Akiko: You are very good at speaking English, Nam!

Nam: Thank you, Akiko.

Akiko: How do you practise speaking?

Nam: I speak English with my friends every day.

2. Listen and number (Nghe và điền số.)

Click tại đây để nghe:


*

a 3 b 4 c1 d 2

Audio script

1.Tony: How do you practise listening?

Mai: I often watch English cartoons on TV.

Tony: Great! Let"s watch cartoons together.

2. Linda: What are you going to do on Sports Day?

Mai: I"m going to play badminton.

Linda: I like badminton, too. Let"s play together.

Mai: OK.

3. Tom: What subject do you like best, Nam?

Nam: English. It"s my favourite subject.

Tom: How often do you have English?

Nam: I have it four times a week.

4. Linda: What are you reading, Tom?

Tom: Snow White and the Seven Dwarfs.

Linda: What do you think of the main character?

Tom: Snow White is very kind.

3. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn (✓) vào ô Có (Y) hoặc vào ô Không (N))

Click tại đây để nghe:


*

1.Y 2. N

Audio script

1. Akiko: Where did you go yesterday?

Tom: I went to the zoo.

Akiko: What did you see at the zoo?

Tom: I saw a big elephant and some other animals.

Akiko: Did you see any gorillas?

Tom: Yes, I did. I saw some gorillas. They were really funny.

2. Tony: Where will Sports Day be, Nam?

Nam: It"ll be at my school.

Tony: What are you going to do on that day?

Nam: I"m going to play table tennis. Do you like playing table tennis, Tony?

Tony: No, I don"t. I like playing football.

4. Read and write (Đọc và viết)


*

Tôi tên là Nam. Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tối có môn Toán và Tiếng Việt mỗi ngày. Tôi có môn Tiếng Anh bốn lần một tuần. Tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi. Tôi luyện đọc bằng cách đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh và những sách truyện. Bây giờ tôi có thể đọc A-la-đin và cây đèn thần bằng tiếng Anh. Tôi luyện nói bằng cách nói với những người bạn nước ngoài của tôi. Mỗi ngày, tôi luyện viết tiếng Anh bàng cách gửi nhiều thư điện tử đến bạn tôi Hakin ở Ma-lai-xi-a. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi muốn xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

1. Nam thường có môn Tiếng Anh mấy lần?

He has it four times a week.

Cậu ấy có nó bốn lần một tuần.

2. Sách truyện bằng tiếng Anh cậu ấy có thể đọc là gì?

He can read Aladin and the Magic Lamp in English.

Xem thêm: Kem Dưỡng Trắng Da Toàn Thân Vaseline Instant Fair Có Tốt Không

3. Cậu ấy luyện nói thế nào?

He practises speaking by talking to his foreign friends.

Cậu ấy luyện nói bằng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

4. Cậu ấy luyện viết thế nào?

He practises writing by sending emails to his friend Hakin in Malaysia. Cậu ấy luyện viết bằng cách gửi nhiều thư điện tử đến bạn cậu ấy là Hakim ở Ma-lai-xi-a.

5. Tại sao cậu ấy học tiếng Anh?

Because he wants to watch English cartoons on TV.

Bởi vì cậu ấy muốn xem nhiều phim hoạt hình bằng tiếng Anh trên ti vi.

5. Write about you. Then tell the class about it (Viết về em. Sau đó nói với lớp về nó)


*

1. Bạn thường có môn Tiếng Anh mấy lần?

I have English every day except Saturday and Sunday.

Tôi có môn Tiếng Anh mỗii ngày trừ thứ Bảy và Chủ nhật.

2. Bạn học tiếng Anh như thế nào?

I learn to listen English by watching English cartoons on TV.

Tôi học nghe tiếng Anh bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

I learn vocabulary by writing new words on my notebook and read them aloud.

Tôi học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

I learn to speak English by talking to my foreign friends.

Tôi học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

I learn to read English by reading English comic books and short English story.

Tôi học đọc tiếng Anh bàng cách đọc nhiều sách truyện tranh tiếng Anh và truyện ngắn tiếng Anh.

3. Quyển sách yêu thích của bạn là gì? Nhân vật chính trong quyển sách yêu thích của bạn là ai? Cậu/Cô ấy như thế nào?

My favourite book is Snow White and the Seven Dwarfs.

Quyển sách yêu thích của tôi là Bạch Tuyết và bảy chú lùn. 

The main character in my favourite book is Snow White.

Nhân vật chính trong quyển sách yêu thích của tôi là Bạch Tuyết.

She is very beautiful and so kind.

Cô ây rất xinh đẹp và tốt bụng.

4. Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú vào thời gian trước?

I saw the tigers, the elephants, the lions, the monkeys, the peacocks, the bears...

Tôi đã thấy những con hổ, những con voi, những con sư tử, những con khỉ, những con công, những con gấu,...

5. Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

Tôi sẽ chơi trong một trận đấu bóng đá.

Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + giaithuongtinhnguyen.vn"Ví dụ: "Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới giaithuongtinhnguyen.vn"Chuyên mục: