Học tốt tiếng anh lớp 5

      39

3. Cậu ấy luyện nói vắt nào? He practises speaking by talking lớn his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng phương pháp nói với những người chúng ta quốc tế của cậu ấy.

Bạn đang xem: Học tốt tiếng anh lớp 5

Bạn đang xem: Đánh Giá 2 tiếng đồng hồ anh lớp 5

1. Listen and tick (Nghe cùng lưu lại chọn (✓))

Click tại đây để nghe:


*

1.c 2. b

Audio script

1. Tom: How many lessons bởi vì you have sầu today, Quan?

Quan: I have four: Maths, Vietnamese, English and IT.

2. Akiko: You are very good at speaking English, Nam!

Nam: Thank you, Akiko.

Akiko: How vì you practise speaking?

Nam: I speak English with my friends every day.

2. Listen and number (Nghe và điền số.)

Clichồng tại đây để nghe:


*

a 3 b 4 c1 d 2

Audio script

1.Tony: How vày you practise listening?

Mai: I often watch English cartoons on TV.

Tony: Great! Let"s watch cartoons together.

2. Linda: What are you going lớn vì on Sports Day?

Mai: I"m going to lớn play badminton.

Linda: I like badminton, too. Let"s play together.

Mai: OK.

3. Tom: What subject vày you lượt thích best, Nam?

Nam: English. It"s my favourite subject.

Tom: How often bởi you have English?

Nam: I have it four times a week.

4. Linda: What are you reading, Tom?

Tom: Snow White và the Seven Dwarfs.

Linda: What bởi you think of the main character?

Tom: Snow White is very kind.

3. Listen and tiông chồng (Nghe với ghi lại chọn (✓) vào ô Có (Y) hoặc vào ô Không (N))

Clichồng tại đây nhằm nghe:


*

1.Y 2. N

Audio script

1. Akiko: Where did you go yesterday?

Tom: I went khổng lồ the zoo.

Akiko: What did you see at the zoo?

Tom: I saw a big elephant and some other animals.

Akiko: Did you see any gorillas?

Tom: Yes, I did. I saw some gorillas. They were really funny.

2. Tony: Where will Sports Day be, Nam?

Nam: It"ll be at my school.

Tony: What are you going to do on that day?

Nam: I"m going to play table tennis. Do you like playing table tennis, Tony?

Tony: No, I don"t. I like playing football.

4. Read & write (Đọc và viết)


*

Tôi thương hiệu là Nam. Tôi đi học từ bỏ sản phẩm công nghệ Hai mang lại vật dụng Sáu. Tối có môn Tân oán và Tiếng Việt hàng ngày. Tôi bao gồm môn Tiếng Anh bốn lần 1 tuần. Tiếng Anh là môn học hâm mộ của mình. Tôi luyện gọi bằng phương pháp đọc những truyện tranh tiếng Anh với hầu hết sách truyện. Bây giờ tôi rất có thể hiểu A-la-đin với cây đèn thần bởi giờ Anh. Tôi luyện nói bằng cách nói với những người bạn quốc tế của tớ. Từng Ngày, tôi luyện viết giờ Anh bàng giải pháp gửi nhiều thư năng lượng điện tử đến bạn tôi Hakin lên trên Ma-lai-xi-a. Tôi học giờ đồng hồ Anh chính vì tôi muốn coi các phyên phim hoạt hình tiếng Anh trên TV.

1. Nam thường sẽ có môn Tiếng Anh mấy lần?

He has it four times a week.

Cậu ấy tất cả nó tư lần 1 tuần.

2. Sách truyện bằng giờ đồng hồ Anh cậu ấy rất có thể phát âm là gì?

He can read Aladin & the Magic Lamp in English.

Xem thêm: Kem Dưỡng Trắng Da Toàn Thân Vaseline Instant Fair Có Tốt Không

3. Cậu ấy luyện nói núm nào?

He practises speaking by talking khổng lồ his foreign friends.

Cậu ấy luyện nói bằng phương pháp nói cùng với những người dân chúng ta nước ngoài của cậu ấy.

4. Cậu ấy luyện viết nắm nào?

He practises writing by sending emails to lớn his frikết thúc Hakin in Malaysia. Cậu ấy luyện viết bằng cách gửi nhiều thư điện tử mang đến chúng ta cậu ấy là Hakim nghỉ ngơi Ma-lai-xi-a.

5. Tại sao cậu ấy học tiếng Anh?

Because he wants lớn watch English cartoons on TV.

Bởi bởi vì cậu ấy ý muốn coi các phyên ổn phim hoạt hình bởi tiếng Anh bên trên ti vi.

5. Write about you. Then tell the class about it (Viết về em. Sau kia nói với lớp về nó)


*

1. Quý khách hàng thông thường có môn Tiếng Anh mấy lần?

I have sầu English every day except Saturday và Sunday.

Tôi bao gồm môn Tiếng Anh mỗii ngày trừ máy Bảy với Chủ nhật.

2. Quý khách hàng học tập giờ đồng hồ Anh như thế nào?

I learn to lớn listen English by watching English cartoons on TV.

Tôi học nghe tiếng Anh bằng cách coi những phyên ổn phim hoạt hình giờ đồng hồ Anh bên trên TV.

I learn vocabulary by writing new words on my notebook & read them aloud.

Tôi học tập từ bỏ vựng bằng phương pháp viết phần nhiều từ bắt đầu vào tập và đọc lớn chúng.

I learn lớn speak English by talking lớn my foreign friends.

Tôi học nói tiếng Anh bằng cách thủ thỉ với những người các bạn quốc tế của tôi.

I learn to read English by reading English comic books and short English story.

Tôi học phát âm tiếng Anh bàng bí quyết đọc các sách truyện tranh giờ Anh cùng truyện nđính thêm giờ Anh.

3. Quyển sách ngưỡng mộ của chúng ta là gì? Nhân đồ thiết yếu vào quyển sách ưa chuộng của công ty là ai? Cậu/Cô ấy như vậy nào?

My favourite book is Snow White & the Seven Dwarfs.

Quyển sách thương mến của tớ là Bạch Tuyết cùng bảy crúc lùn. 

The main character in my favourite book is Snow White.

Nhân đồ gia dụng chính trong quyển sách thương mến của tôi là Bạch Tuyết.

She is very beautiful và so kind.

Cô ây rất dễ thương với tốt bụng.

4. quý khách đã nhận thức thấy gì sống slàm việc thụ vào thời hạn trước?

I saw the tigers, the elephants, the lions, the monkeys, the peacocks, the bears...

Tôi sẽ thấy đa số con hổ, đa số con voi, hầu hết nhỏ sư tử, đông đảo nhỏ khỉ, phần đa nhỏ công, hầu hết bé gấu,...

5. Quý khách hàng vẫn làm cái gi vào trong ngày Hội thao?

Tôi sẽ đùa vào một cuộc đấu đá bóng.

Mẹo Tìm đáp án nkhô giòn tốt nhất Search google: "tự khóa + giaithuongtinhnguyen.vn"Ví dụ: "reviews 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 bắt đầu giaithuongtinhnguyen.vn"Chuyên mục: