TIẾNG ANH LỚP 7 REVIEW 1

      23

Phần review 1 sẽ giúp bạn học rèn luyện về phạt âm,từ vựng, ngữ pháp trong 3 unit đầu tiên. Bài viết dưới đấy là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


1. Listen và tick (✓) the word if it is the same as the word you hear và cross (X) it if it is different
*

Pronunciation

1.Listen and tick (✓) the word if it is the same as the word you hear và cross (X) it if it is different(Nghe và đánh dấu (✓) từ giả dụ nó tương đương với từ chúng ta nghe được và đánh dấu (X) giả dụ nó khác)

1. Lock

X

7. Cream

X

2. Community

8. Grocer

X

3. Kind

X

9. Vampire

4. Cracker

X

10. Beard

5. Flavour

11. Fruit

6. Fear

12. Vary

X

2.Choose the word whose underlined part is pronounced differently(Chọn từ tất cả phần gạch men chân phạt âm khác những từ còn lại)

1

high

rough

tough

laugh

2

bag

frog

original

flag

3

hurricane

scarf

city

cracker

4

labour

flour

favour

honour

5

fear

earn

hear

clear

Vocabulary

3.Put the phrases in the box into their suitable categories and tick (✓) the ones you yourself do (Đặt hầu hết từ trong size vào mục phù hợp và ghi lại (✓) vào điều chính chúng ta đã làm)

Activities for…

Yourself

Your community

Washing your hands before meals

Tidying up your room

Eating a lot of fruit

Collecting stamps

Helping the old

Raising money for the poor

Opening classes for street children

Collecting rubbish in your area

4.How much can you remember? Choose one of the words/phrases below khổng lồ match each description. The first one is an example.(Bạn hoàn toàn có thể nhớ được bao nhiêu? lựa chọn 1 trong những từ/ cụm từ tiếp sau đây để nối với những miêu tả. Ví dụ với câu đầu: )

Description

Word/phrase

0. You are interested in pens. You collect and keep them

(Bạn thích hồ hết cây bút. Chúng ta sưu tầm với giữ chúng)

collecting pens(sưu tập bút)

1. A disease from eating too much(Một tình trạng bệnh do ăn uống quá nhiều)

obesity(bệnh to phì)

2. People living in an area(Những người sống ngơi nghỉ trong một vùng)

community(cộng đồng)

3. The energy you need for daily activities(năng lượng bạn cần cho các vận động thường ngày)

calories(calo)

4. Keeping fit(giữ khung hình cân đối)

staying in shape(giữ dáng)

5. Giving things khổng lồ help people in need(Tặng đồ sẽ giúp đỡ những fan khó khăn)

donating(hiến tặng)

6. A thing you enjoy doing (một điều mình thích làm)

hobby(sở thích)

Grammar

5.Choose the best answer A, B, or c lớn complete the sentences(Chọn câu trả lời A, B, xuất xắc c để hoàn thành các câu sau)

People _need_ between 1600 và 2500 calories a day to stay health.The room smells bad. Somebody _smoked_ in here.In that area, it _is_ difficult to lớn find enough food in winter.He ate a lot of junk food, so he _got_ fat quickly.In the history of mankind, people _have always looked_ for new foods.Be a Buddy was founded _in 2011_ to lớn help the street children.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 review 1

6.Match the beginnings in A with the endings in B (Nối những phần đầu trong cột A cùng với phần cuối trong cột B)

A

B

1. These people live in the mountains,

d. So they have a lot of fresh air.

2. Khổng lồ help your community, you can join in Be a Buddy,

e. Or you can start your own activities.

Xem thêm: Đừng Lạm Dụng Nghệ Vào Cơ Thể, 12 Lý Do Vì Sao Bạn Nên Ăn Nghệ Mỗi Ngày

3. Don’t eat too close lớn your bedtime,

a.or you will get fat.

4. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells,

c. But he never sells them.

5. Place a bin here and there,

b. Và people will throw rubbish into them.

Everyday English

7.Work in pairs. Ask your partner the questions khổng lồ find out if your partner has good eating habits(Làm việc theo cặp. Hỏi cộng sự của khách hàng những câu hỏi sau để tìm hiếu xem các bạn ấy bao gồm thói quen nhà hàng lành mạnh hay không)

Do you wash your hands before & after a meal? (Bạn có rửa tay trước lúc ăn không?)Do you throw food wappers in a bin when you finish eating? (Bạn gồm vứt giấy gói đồ ăn vào thùng rác khi bạn ăn kết thúc không?)Do you stop eating when you start learning full? (Bạn có kết thúc ăn khi bạn cảm thấy no bụng không?)Do you eat lying on your stomath? (Bạn có nằm lúc đang ăn không?)Do you eat long before you go lớn bed? (Bạn ăn trước lúc đi ngủ có lâu không?)