Trùng sinh thành hệ thống review

      17
"Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu. 在天願作比翼鳥.

Bạn đang xem: Trùng sinh thành hệ thống review

Tại địa nguyện vi liên lý chi".在地願為連理枝.Thiên ngôi trường địa cửu hữu thì tận.天長地久有時盡.

Xem thêm: Rich Brian Là Ai - These Nights, Kolaborasi Rich Brian

Thử hận miên miên vô tốt kỳ.此恨綿綿無絕期.

*


*

Không gian, hệ thống, bảo bối, thần khí… Nhân thứ chính khác ai ai cũng gồm bàn tay đá quý, Thời Kkhô nóng tỏ vẻ ╮(‾▿‾)╭ ông đây chính là bàn tay đá quý.

Xem thêm: "Bé" Xuân Mai Sinh Con Trai Thứ 3 Sau 3 Năm Kết Hôn Tại Mỹ, Tiểu Sử Ca Sĩ Xuân Mai


Mà tên kí nhà này nnai lưng, ngó trên ngó bên dưới ngó trái ngó yêu cầu chỗ nào cũng cho thấy thêm y là một thương hiệu nhị tay đẫm ngày tiết, ruột gan đen tối, sẽ vậy còn mắc bệnh dịch xà tinh(*)?
Bệnh xà tinch cậu nhịn, mà lại ao ước cậu với tên dịch xà tinch này nắm tay nhau cùng đi từng loại trái đất, biểu cậu làm sao nhưng chịu đựng đựng nổi!
Xulặng qua 1 đống nơi, Thời Kkhô giòn dần dần cảm thấy, chừng như kí nhà của cậu cũng không đến nổi hết thuốc chữa… ha?
Cmùi hương 1: Sau khi sống lại.Chương 2: Sổ tay học làm khối hệ thống nhanh.Cmùi hương 3: Phú giúp kí nhà trả thù đời.Chương 4: Khế ước Ra đời.Chương thơm 5: Đăng cơ vi đế - I.Chương thơm 6: Đăng cơ vi đế – II.Cmùi hương 7: Đăng cơ vi đế – III.Cmùi hương 8: Đăng cơ vi đế – IV.Cmùi hương 9: Thế giới của Tần Mạc.Chương 10: Không gian hệ thống của Thời Kkhô nóng.Cmùi hương 11: Mạt thế đưa ra tmùi hương – I.Chương thơm 12: Mạt nạm đưa ra thương thơm – II.Cmùi hương 13: Mạt cụ đưa ra thương thơm – III.Chương 14: Mạt ráng đưa ra tmùi hương – IV.Chương thơm 15: Mạt nỗ lực bỏ ra thương – V.Chương 16: Mạt chũm bỏ ra tmùi hương – VI.Chương 17: Mạt vắt chi tmùi hương – VII.Chương 18: Thuấn di quyển trục.Chương thơm 19: Không được tự nhiên và thoải mái.Chương 20: Cùng người mẹ khác phụ thân.Cmùi hương 21: Có thân thể.Cmùi hương 22: Trúc núm mê tình – I.Chương 23: Thụ cầm mê tình – II.Chương 24: Thú ráng mê tình – III.Chương thơm 25: Thụ nạm mê tình – IV.Cmùi hương 26: Thụ gắng mê tình – V.Cmùi hương 27: Thú ráng mê tình – VI.Chương thơm 28: Thụ chũm mê tình – VII.Chương 29: Trúc cố mê tình – VIII.Chương thơm 30: Trúc cụ mê tình – IX.Chương 31: Thú cụ mê tình – X.Cmùi hương 32: Trúc cụ mê tình – XI.Chương thơm 33: Thụ núm mê tình – XII.Chương thơm 34: Thụ chũm mê tình – XIII.Chương 35: Nhân tồn tại bàn – I.Chương 36: Nhân tồn tại bàn – II.Chương thơm 37: Nhân tồn tại bàn – III.Chương 38: Nhân tồn tại bàn – IV.Chương thơm 39: Nhân tồn tại bàn – V.Cmùi hương 40: Phần ttận hưởng của trọng trách tùy cơ.Cmùi hương 41: Núi cũng sụp.Chương 42: Thiên Lâm túng bấn chình họa.Chương 43: Không gian chăm thuộc – I.Chương 44: Không gian siêng trực thuộc – II.Chương 45: Không gian chăm trực thuộc – III.Cmùi hương 46: Không gian chuyên trực thuộc – IV.Chương 47: Không gian chuyên nằm trong – V.Cmùi hương 48: Không gian chăm trực thuộc – VI.Cmùi hương 49: Không gian chăm trực thuộc – VII.Chương thơm 50: Không gian chăm thuộc –VIII.Cmùi hương 51: Không gian chuyên ở trong – IX.Cmùi hương 52: Không gian siêng ở trong – X.Cmùi hương 53: Không gian chuyên thuộc – XI.Chương thơm 54: Không gian siêng nằm trong – XII.Chương thơm 55: Không gian chuyên nằm trong – XIII.Chương 56: Không gian siêng ở trong – XIV.Cmùi hương 57: Không gian chuyên thuộc – XV.Cmùi hương 58: Không gian chuyên nằm trong – XVI.Chương 59: Không gian siêng thuộc – XVII.Chương 60: Nhiệm vụ phó đường – I.Chương 61: Nhiệm vụ phó đường – II.Chương 62: Kí chủ là thổ hào.Cmùi hương 63: Xin chào, panda nhỏ!Chương 64: Liên Bang Ngân Hà – I.Cmùi hương 65: Liên Bang Ngân Hà – II.Chương 66: Liên Bang Ngân Hà – III.Chương thơm 67: Liên Bang Ngân Hà – IV.Cmùi hương 68: Liên Bang Ngân Hà – V.Cmùi hương 69: Liên Bang Ngân Hà – VI.Chương 70: Liên Bang Ngân Hà – VII.Chương thơm 71: Liên Bang Ngân Hà – VIII.Chương thơm 72: Liên Bang Ngân Hà – IX.Chương thơm 73: Liên Bang Ngân Hà – X.Cmùi hương 74: Liên Bang Ngân Hà – XI.Chương thơm 75: Liên Bang Ngân Hà – XII.Chương 76: Liên Bang Ngân Hà – XIII.Cmùi hương 77: Liên Bang Ngân Hà – XIV.Chương 78: Liên Bang Ngân Hà – XV.Chương thơm 79: Liên Bang Ngân Hà – XVI.Cmùi hương 80: Liên Bang Ngân Hà – XVII.Chương 81: Liên Bang Ngân Hà – XVIII.Chương thơm 82: Thế giới của Tần Mạc - I.Chương 83: Thế giới của Tần Mạc – II.Chương 84: Thế giới của Tần Mạc – III.Chương thơm 85: Thế Giới Của Tần Mạc – IVChương thơm 86: Thế Giới Của Tần Mạc – VChương thơm 87: Thế Giới Của Tần Mạc – VI.Cmùi hương 88: Nhân sinc phục chế – I.Chương thơm 89: Nhân sinch phục chế – II.Chương thơm 90: Nhân sinc phục chế – III.Chương 91: Nhân sinh phục chế – IV.Cmùi hương 92: Nhân sinh phục chế – V.Chương thơm 93: Nhân sinch phục chế – VI.Chương thơm 94: Thế Giới Căn uống Nguyên ổn – I.Chương thơm 95: Thế Giới Cnạp năng lượng Nguyên – II.Cmùi hương 96: Thế Giới Cnạp năng lượng Nguyên – III.Cmùi hương 97: Thế Giới Căn Ngulặng – IV.Chương 98: Thế Giới Căn Nguyên – V.Chương 99: Thế Giới Căn Nguyên – VI.Chương thơm 100: Thế Giới Căn Nguim – VII.Chương thơm 101: Thế Giới Căn Nguyên ổn – VIII.Chương 102: Thế Giới Căn Nguyên ổn – IX.Chương thơm 103: Chương thơm kết.

Chuyên mục: Review